Het Nederlands elftal en beleggen in aandelen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Frank Brouwer

Vorige week donderdag 10 juli las ik een leuk artikel over het Nederlands voetbalelftal in Het Financieele Dagblad. In deze krant werd de vergelijking gemaakt met 11 Nederlandse aan de aandelenbeurs genoteerde bedrijven, de basisspelers, en de 11 basisspelers van het Nederlands voetbalelftal. De elf basisbedrijven van de Nederlandse beurs moesten het gaan doen, in voetbaltermen, om optimaal in te spelen op de komende bedrijfsreeksen. Overigens waren twee basisbedrijven al, voordat de wedstrijd begon, gewisseld.
 

Optimaal resultaat

Coach Van Gaal gebruikte al zijn 23 spelers om tot een zo optimaal resultaat te komen.
Met nagenoeg uitsluitend 11 basisspelers is een derde plaats op het wereldkampioenschap voetbal natuurlijk mogelijk, maar niet echt een reële verwachting. Uiteraard kan met heel veel talent (skills) en een zekere dosis geluk een out-performance ten opzichte van andere teams worden behaald.
Maar naast de gebruikelijke risico’s tijdens het toernooi zoals warmte, blessures, de scheidsrechter en andere dergelijke zaken, weegt het risico van een niet ingecalculeerde definitieve blessure of het plotseling compleet uit vorm zijn van een speler extra zwaar door. Zeker bij het meenemen en inpassen van te weinig (vergelijkbare) bruikbare spelers.
 

Vergelijking beleggingswereld

In de beleggingswereld is met enig voorstellingsvermogen het toernooirisico te vergelijken met het marktrisico. In risicotermen genaamd “systematic risk”. Het compleet (onverwacht) uit vorm zijn en/of een ernstige blessure van een speler is te vergelijken met het specifieke bedrijfsrisico, het “unsystematic risk”. Bij elkaar het totale risico.

Het marktrisico, welk risico varieert door de tijd, kan worden berekend op basis van de standaarddeviatie van de opbrengsten van de marktportefeuille. Aan het marktrisico van een aandelenmarkt of markten staan alle daaraan genoteerde bedrijven bloot.
Of je nu in 1 of 100 aandelen van één en dezelfde markt belegt, de economische omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld de stand en beweeglijkheid van de rente of het monetaire beleid geldend voor die specifieke markt, blijft voor elke onderneming in principe hetzelfde.

Door meer verschillende en minder met elkaar correlerende aandelen op te nemen in de portefeuille en tevens daarnaast ook een internationale spreiding (aandelen uit andere markten) aan te brengen kan een aanzienlijke risicovermindering van de totale standaarddeviatie in de portefeuille worden bereikt.
Met dit weg diversifiëren van het specifiek bedrijfsrisico van de individueel opgenomen bedrijven wordt beoogd het risiconiveau van de marktportefeuille te benaderen.
Studies uit het verleden1 geven aan dat bij het aanbrengen van 20 tot 25 verschillende aandelen in de portefeuille al snel goede resultaten worden behaald ten aanzien van de vermindering van het unsystematic risk.

In de financiële wereld zoeken beheerders de specifieke bedrijfsrisico’s juist veelvuldig op om reden van het behalen van out-performance ten opzichte van de marktportefeuille. Door gebruik te maken van zijn kennis en kunde (skills) kan de beheerder worden beloond voor het nemen van ”unsystematic” risk.

Een portefeuille met een paar aandelen en/of qua omvang procentueel grote belangen in enkele fondsen is per definitie risicovol. Eén of twee verkeerde beleggingsbeslissingen kunnen in een zodanige portefeuille zeer nadelig uitwerken bij een onverwachte tegenslag.
 

Het hele team

Coach van Gaal sprak niet - en niet voor niets - over het basiselftal maar over het team, zijn portefeuille van 23 spelers waarin iedereen afzonderlijk een belangrijke plaats in neemt.
 

1Bron: Investment Analysis and portfolio Management , Frank K.Reilly fitfh edition en Investments, Bodie, fourth edition.


Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan en tevens mede-eigenaar van LBCM (www.lbcm-vermogensbeheer.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: