Herstel markt commodities


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Cor Wijtvliet

Zoals voor zoveel andere beleggingscategorieën is 2011 geen goed jaar geweest voor commodities. Dat had alles te maken met de verslechterende staat van de wereldeconomie. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de industriële activiteiten in China in de tweede helft van dit jaar gaan verminderen met alle gevolgen van dien voor de prijs. De slechtere gang van zaken vertaalde zich een afnemende belangstelling voor beleggen in commodities. Vanaf mei verminderden beleggers hun positie in deze categorie met het lieve sommetje van USD 9 miljard.
 

Ergste leed is geleden

Hoewel de economische problemen verre van voorbij zijn, lijkt er recentelijk enige rust terug te keren op de markten voor commodities. Dat is ten dele terug te voeren op de verwachting dat het in 2012 wel iets beter zal gaan dan in het huidige jaar. Daar mag men meteen aan toevoegen dat het vertrouwen nog broos is. De schuldencrisis in Europa kan dan evenals in 2011 een drukkend effect hebben op het prijsherstel. Maar gelukkig speelt Europa niet als enige een rol van belang. En juist die andere factoren doen vermoeden dat het ergste achter de rug is. Vooral de kracht en de duur van het herstel in de VS en een verwachte zachte landing van de Chinese economie zullen doorslaggevend zijn voor wereldeconomie in 2012 en derhalve voor het herstel van de commodities in 2012. Figuur 1 duidt die samenhang treffend uit.

Figuur 1

Gunstige factoren markt commodities

Als de wereldeconomie geen negatieve verrassingen met zich brengt, dan zijn er meerdere argumenten aan te voeren waarom prijzen zich snel kunnen herstellen. De belangrijkste is misschien wel, dat het huidige aanbod ondanks een trage economische groei beperkt is. De producenten van metalen, zoals koper, hebben moeite zelfs aan de huidige vraag te voldoen. Er is weinig of geen overcapaciteit. Slecht weer in graanproducerende delen van de wereld heeft voor magere oogsten gezorgd, waardoor voorraden niet aangevuld zijn. Er hoeft niet eens zoveel te gebeuren voordat deze voorraden onvoldoende blijken te zijn om aan de vraag te voldoen. Voor metalen geldt eigenlijk hetzelfde. Er is te weinig capaciteit om de productie te verhogen.

Niet alleen de situatie aan de aanbodzijde houdt de belofte van prijsherstel in, maar ook die aan de vraagzijde. Bij gebruikers is in de loop van 2011 de onzekerheid alleen maar toegenomen. Dat heeft hen er toe bewogen de eigen voorraden zo laag mogelijk te houden. Mocht er enige herstel komen, dan zal er ook aan deze kant van de markt snel schaarste optreden met alle gevolgen van dien voor de prijsvorming.

Een andere gunstige omstandigheid is de eerder vermelde afbouw van posities op de markt voor commodities. Een geleidelijke terugkeer van de stabiliteit kan ook de vraag uit deze hoek verbeteren. Er zijn al aanwijzingen voor een hernieuwde belangstelling. Grote handelshuizen weten te vertellen, dat de financiering van nieuwe contracten steeds soepeler verloopt. Het gaat dan wel om kortlopende financieringen waar de bank gemakkelijk van af kan komen.

 

Tenslotte

Nu het ergste leed voor de wereldeconomie voorbij is, kan het voor beleggers geen kwaad zich opnieuw te oriënteren op commodities als potentiële beleggingscategorie voor 2012. Voorzichtigheid hoort dan wel troef te zijn en dat betekent veel aandacht voor de fundamentals. Vooral metalen, energie en soft commodities als graan bieden perspectief, maar dat gaat niet op voor koffie en katoen, zoals aan figuur 2 is af te lezen.

Figuur 2

Cor Wijtvliet is directeur van Wijtvliet Research en partner bij De Weygerbergen, bureau voor performance meting en vermogensbegeleiding. (weygerbergen.com)

Deze column is geen advies.
Lees op hun site zijn disclaimer.


Ook interessant: