Henry van Ginkel versus Ruud van Megen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Ruud van MegenHenry van Ginkel

 

Henry van Ginkel (ExclusiveSignals) interviewt Ruud van Megen (Van Megen Trading)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Ik heb een adviespraktijk en schrijf over de beurs sinds 2006. Daarvoor belegde ik alleen mijn eigen vermogen, vanaf 1993 ongeveer.

De beweegreden om meer op beleggen te gaan concentreren kwam voort uit mijn eigen studie naar de wetmatigheden van prijsbewegingen door de jaren heen. In 2005 leidde die studie tot het vermoeden dat wellicht de grootste (beurs)crisis van na de Tweede Wereldoorlog zijn beslag kon krijgen. Ik leidde dat af uit de wetmatigheden van de cycli die ik bestudeerde. Ik vond die uitkomst zo interessant dat ik besloot meer tijd in te ruimen voor de beurs.

De adviespraktijk is vervolgens ontstaan door vragen uit de markt. In eerste instantie werd mij verzocht om mijn analyses te publiceren via internet. Daar wilde ik wel op in gaan. Het internet werd steeds belangrijker inzake beleggen, en ik was benieuwd naar de organisaties achter diverse financiële websites. Ik vermoedde dat er via de democratisering van het internet kennis over de beurs naar buiten kon komen die interessanter kon zijn, dan wat via bankemployees naar buiten kon komen. Analisten die in dienst zijn van een bank of vermogensbeheerder, zijn niet onafhankelijk. Die onafhankelijkheid kan voor een cliënt van groot belang zijn.

Wederom door vragen uit de markt om de analyses vergezeld te laten gaan van (persoonlijke) speculatie-adviezen en beleggingsadviezen, is mijn adviespraktijk ontstaan. In 2013 is vervolgens het investeringsfonds Van Megen Capital gestart.

Het bewaren van mijn onafhankelijkheid is altijd van het grootste belang geweest. Ik heb bijvoorbeeld nooit uit commerciële overwegingen meegewerkt aan voorstellen uit de markt om bepaalde financiële producten tegen betaling bij mijn klanten te adviseren. Mijn handelsvoorstellen en adviezen zijn onafhankelijk.
 

2. Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

Meestal volg ik de opening van de beurs en lees ik wat beursnieuws van de dag. Rond 10.00 uur check ik of de posities nog conform de systematiek zijn, als we aan het eind van de dag nog steeds rond deze koersen zouden staan. Rond 11.00 uur is alles wat met de koersvorming van de dag te maken heeft, verwerkt. Dat dit allemaal best twee uur kan duren, komt omdat ik een fonds aanstuur. Daarvoor volg ik tot 200 grafieken.

De koersvorming intraday volg ik verder nauwelijks. Dus tussen 11.00 uur en 15.30 uur is er tijd voor het schrijven van artikelen, het doen van administratie, en allerlei andere dingen die bij het hebben van een zaak kunnen horen. Tussen 15.30 uur en 17.30 uur is het spitsuur. De klanten van AEX Systematisch en Casino Royale moeten de End Of Day adviezen krijgen, en ik moet zelf eventueel posities aanpassen, openen of sluiten voor mijn fonds of voor RVM Daily, de beheerdienst in de Traderswinkel.
Tussen 21.30 uur en 22.00 uur volgen de beslissingen voor de Amerikaanse markt, voor het fonds.

Vanaf 23.00 uur worden de analyses gemaakt voor de klanten van de dagelijkse beursinformatiedienst AEX Systematisch. Als de analyses en berekeningen klaar zijn worden die vervolgens verwerkt in de nieuwsbrief. Dit kost altijd een aantal uren. Doorgaans rond 02.30 uur of 03.00 uur kan alles worden verstuurd naar de abonnees.
 

3. Waar let je op bij het uitwerken van een systeem?

Of het trendmatigheid goed detecteert. Verder, of het kan aangeven, op basis van patroonstatistiek, of er bepaalde opwaartse of neerwaartse koersdoelen zijn die zeer waarschijnlijk behaald gaan worden, zowel met de lopende trend mee, of er tegen in.

Deze systemen zijn uitgewerkt op drie timeframes: kort, middellang en lang. Kort is alles van een dag tot eventueel meerdere weken, 'middellang' gaat meestal over meerdere maanden maar het kunnen ook een aantal weken zijn, 'lang' kan over meerdere maanden tot jaren gaan.

Daarbinnen heb ik puur kwantitatieve systemen, zoals de jaarrangemethodiek, en het systeem AEX Systematisch Kort en Casino Royale, systemen die niet werken met berekeningen maar met zelfgemaakte indicatoren.

Het gaat hierbij zowel om wetmatigheden die voortvloeien uit een patroon (met een voldoende hoge hit-ratio), zowel als om twee trendindicatoren.

Een goed systeem mag in mijn ogen niet te veel indicatoren hebben; het moet eenvoudig genoeg zijn. Het belangrijkste is dat het systeem voldoende gereedschap geeft om iedere dag een beslissing te nemen die te verantwoorden is.

Een beslissing geheel en al automatiseren is in mijn ogen niet het beste. Een mens moet de beslissing nemen om een bepaalde limiet in te leggen, te besluiten dat de limiet te scherp was en die weer uit het boek te halen, et cetera.

Alles kan dus wel verregaand gesystematiseerd zijn met objectieve indicatoren, maar de handelaar moet altijd nog een beslissing nemen erover welke strategie en welk handelsinstrument op een bepaald moment het beste zijn.

Een goed voorbeeld van wat ik bedoel, was de crash van 2008. Ik heb daar zelf als handelaar goed aan kunnen verdienen, door om te schakelen op het verkopen van kort lopende opties op de AEX, slechts twee dagen looptijd in dit specifieke geval. Normaal gesproken neem ik een risico voor minimaal een week, maar in de zomer en herfst van 2008 vond ik een risico van twee dagen en soms zelfs van één dag, lang genoeg. Ik ben geen daghandelaar, maar de marktomstandigheden waren op dat moment uitzonderlijk. De premies in de opties waren huizenhoog en daar heb ik van geprofiteerd.

Marktomstandigheden kunnen en moeten dus de positiekeuze beïnvloeden, en het handelssysteem moet flexibel genoeg zijn om dit mogelijk te maken.
 

4. Hoe ga je om met risico’s en stress?

Risico's worden gemanaged door middel van de systematiek.
Maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen stress is; vooral in volatiele beurstijden is die er wel. Ik refereer dan weer aan 2008/2009, de daling van 2011 en andere periodes waarin de uitslagen extreem groot konden zijn. Als je bij zulke grote uitslagen de goede posities hebt, moet je waken voor euforie en gewoon conform protocol winst blijven nemen. Komen deze 'goede' posities tijdelijk in het verlies, dan moet de systematiek ook goed genoeg zijn om je er op te wijzen dat de posities niet geliquideerd mogen worden. Het hoofd moet dus altijd koel blijven, onder alle omstandigheden.

Verder is een klankbord van het grootste belang.
Bij Van Megen Capital heb ik momenteel mijn handelspartner, met wie ik kan overleggen bij twijfel.
Maar in jaren zoals 2008 was mijn vrouw het aanspreekpunt. Zij houdt zich verre van de beurs, en dat was juist goed. Ik vertelde haar hoe groot de swings die dag wederom waren, en dat het nauwelijks mogelijk was om 's morgens te kunnen weten waar 's avonds de AEX zou noteren. Zij placht dan te vragen: "en wat zegt je systeem dat je moet doen?" Ik antwoordde: het systeem zegt: 'short'." Mijn vrouw: "Nou, houd je daar dan aan. Het werkt toch al jaren goed?"

Dit eenvoudige advies was dat jaar goud waard. In tijden van stress heb je het meeste aan iemand, die je vertelt dat je mag vertrouwen op je zelf.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

  1. Don't overtrade. Neem nooit meer risico dan je systematiek je toestaat. Ook al weet je dan van te voren al dat je winst wellicht niet heel groot gaat worden.
  2. Accepteer dat verliezen erbij kan horen.
  3. Accepteer dat een winst wel eens heel klein kan uitpakken.
  4. Streef nooit naar een specifieke winst bij een handeltje, maar streef er naar om wat je hebt uitgedacht uit te voeren. M.a.w. wees niet resultaatgericht, maar gericht op het uitvoeren van je handelsplan.
  5. En daarmee zijn we bij het belangrijkste punt van aandacht: er moet een handelsplan zijn! Heb je dat handelsplan niet, richt je dan op een professional die het handelsplan wél heeft.

 

Volgende interview: Ruud van Megen versus Laurens Maartens
Vorige interview: Ruud Hoefnagels versus Henry van Ginkel