Hendrik Jan Davids versus Rogier Rake


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Rogier RakeHendrik Jan Davids

 

Hendrik Jan Davids (Inmaxxa) interviewt Rogier Rake (IBS)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Op mijn veertiende zag ik tijdens het journaal zo’n volle beursvloer met handelaren in hun gekleurde jasjes. Het leek mij prachtig om later daar tussen te staan. Echter tijdens mijn studie en ook stage kwam ik erachter dat een lange termijn aanpak mij meer aansprak dan de waan van de dag.
 

2. Waar komt je interesse voor indextrackers vandaan?

Academisch onderzoek wijst al decennia lang uit dat stockpicking in de meeste gevallen geen toegevoegde waarde heeft. De kosten van dit actieve beleid zijn dermate hoog, dat het rendement op de lange termijn achterblijft bij het marktgemiddelde. Toch blijven banken en vermogensbeheerders hun cliënten overtuigen van de toegevoegde waarde van stockpicking omdat zij hier veel aan verdienen. Om een bredere spreiding aan te bieden, nemen banken tegenwoordig vaak beleggingsfondsen op in de portefeuilles van hun cliënten. Maar hieraan kleven dezelfde nadelen. Passief beleggen tegen lage kosten is vaak een beter alternatief. Institutionele partijen stapten aan het begin van deze eeuw al massaal over naar passief beleggen. Voor particuliere beleggers was dit niet mogelijk totdat zo’n 10 jaar geleden de eerste trackers en indexfondsen in Europa op de markt kwamen. Banken waren niet blij met dit concurrerende product en hielden ze lange tijd verborgen voor hun cliënten. Dit heeft mij ertoe bewogen een boek over trackers te schrijven en tevens regelmatig in mijn columns aandacht te besteden aan de voordelen van passieve instrumenten.
 

3. Wat is je mening over de publieke afkeuring van de AFM van synthetische indextrackers?

Met de komst van synthetische trackers, waarbij gebruik wordt gemaakt van een swap, zijn ook short en leveraged varianten mogelijk geworden. Omdat veel particuliere beleggers zich niet bewust zijn van de risico’s van deze varianten en instellingen hun zorgplicht niet voldoende serieus namen, heeft de AFM haar vraagtekens gezet bij alle synthetische trackers. Mijn inziens is dit te kort door de bocht want de meeste synthetische trackers zijn gewoon goede producten. Inmiddels zijn Amerikaanse toezichthouders zich hier al bewust van geworden en hebben hun mening herzien.
 

4. Indextrackers zijn passieve instrumenten. Op welke manier beperkt IBS Asset Management de risico’s voor de portefeuille in een scenario waarin de euro-crisis zich verdiept?

In een gedegen beleggingsproces wordt altijd eerst de keuze voor een aantrekkelijke regio, land, sector, stijl of thema bepaald en vervolgens wordt een passend instrument geselecteerd. Op basis van onze criteria vallen onze keuzes vaak op trackers en indexfondsen. Dat komt mede doordat het aanbod van indexproducten zo is toegenomen dat ongewenste beleggingen, zoals bijvoorbeeld bepaalde landen uit de Eurozone, eenvoudig kunnen worden vermeden. Echter, in specifieke gevallen voldoen beleggingsfondsen en individuele aandelen beter aan de door ons vastgestelde criteria en nemen we die op in onze portefeuilles. Hetzelfde geldt binnen het obligatie- en alternatievengedeelte. Kortom, IBS staart zich niet blind op indexproducten.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

De vrije keuze van het beleggingsinstrument is een van de voordelen van onafhankelijkheid. Maar daar schermen veel partijen mee. De Vereniging van Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs (VEOV), waar ik voorzitter van ben, eist van haar leden dan ook verdergaande eisen om het belang van de cliënt voorop te stellen. Zo dienen kickbacks te worden doorgegeven aan de cliënten, mag niet aan transacties worden verdiend, dienen alle kosten transparant te worden weergegeven in de rapportage en mag enkel en alleen een marktconforme vergoeding in rekening worden gebracht. Hierdoor lopen de belangen tussen de cliënten en de aangesloten partijen 100% parallel.

 

Volgende interview: Rogier Rake versus Rutger-Jan Leewens
Vorige interview: Pim van Vliet versus Hendrik Jan Davids