Goede voornemens voor beleggers


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

Gezonder eten, meer sporten, stoppen met roken. Zomaar wat goede voornemens die je regelmatig hoort aan het begin van het jaar. Traditioneel wordt een nieuw jaar aangegrepen om ons leven te “beteren” met goede voornemens. Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 30% van de Nederlanders een of meerdere goede voornemens heeft, meestal gericht op gezonder leven.

Maar zouden we ten aanzien van onze beleggingsportefeuille wellicht ook enkele goede voornemens kunnen doen? Kunnen we ook op dit gebied ons leven beteren? Ik doe een poging en kom tot de volgende goede voornemens voor 2017:

  1. Beleg volgens een lange termijn strategie en houd je daaraan. Maar al te vaak kijken beleggers naar een strategie met een hoog rendement en kijken ze te weinig naar het risico. Belangrijker is te kijken naar een lange termijn strategie die risico en rendement in balans houdt en nog belangrijker is om je aan die strategie te houden, ondanks korte termijn marktontwikkelingen
  2. Het hebben van doelstellingen voor beleggingen is belangrijk. Zo kan dit betrekking hebben op studie van de kinderen, pensioenvoorziening of een grote uitgave. Maar in plaats van focussen op dit doel, is het belangrijker te focussen op het proces hoe daar te komen. Het proces is namelijk controleerbaar door de juiste allocatie te kiezen en op tijd te verkopen.
  3. Noteer de argumenten waarom je een belegging koopt en noteer ook direct wanneer je deze weer gaat verkopen. Hiermee kun je later terugkijken waarom je iets koopt, en belangrijker: door vooraf vast te leggen op welke argumenten je iets wilt verkopen, voorkom je beslissingen die gebaseerd zijn op emotie.
  4. Controleer met regelmaat je portefeuille en herbalanceer deze naar de uitgangspunten. Door marktontwikkelingen kunnen wegingen anders zijn dan beoogd. Herbalanceren zorgt voor een terugkeer naar de uitgangspunten en wordt beschouwd als een van basis uitgangspunten om rendement te behalen.
  5. Wees gedisciplineerd, maar niet dogmatisch. Sta open voor visies die tegenstrijdig zijn aan je eigen visie. Maar aan de andere kant: verander niet te snel van filosofie als er andere informatie beschikbaar komt. In de behavioral finance wordt dit de ‘confirmation bias’ genoemd: beleggers zoeken snel naar informatie die hun eigen visie bevestigt en leggen andere informatie naast zich neer.
  6. Raak niet in paniek. Beleggen is voor de lange termijn en daar horen ook forse dips bij. Verkopen in die periode betekent dat de verliezen gerealiseerd worden.
  7. Probeer grote fouten te voorkomen. Iedere belegger maakt fouten, het is echter zaak om de grote fouten te voorkomen. De enige ‘free lunch’ in beleggingsland is dan ook diversificatie: risicospreiding. Daarbij is het zaak om emoties niet de overhand te laten hebben bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Zie ook punt 6: emoties zijn vaak een slechte raadgever bij het nemen van beslissingen.
  8. Neem weloverwogen beslissingen. Denk goed na over een beleggingsbeslissing. Bij een lange horizon komt het niet op 1 of 2 dagen aan. En laat je niet afleiden door korte termijn fluctuaties.
     

Acht goede voornemens die het leven van een belegger wat eenvoudiger en rustiger kunnen maken. Nee, ze geven geen garantie op een goed rendement, wat ze wel kunnen doen is het hele beleggingsproces wat meer stroomlijnen, waardoor de lange termijn overheerst en de emoties wat minder naar voren komen. Want uiteindelijk leiden de meeste emoties die bij beleggen naar voren komen alleen maar af van de lange termijn doelstelling van de beleggingsportefeuille.

Ik daag u uit om deze goede voornemens in de praktijk te brengen bij het beheren van uw beleggingsportefeuille in 2017! Ik zal het zelf in ieder geval gaan toepassen.

Een goed beleggingsjaar gewenst.


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: