Getroffen (met) grondstoffen?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Martine Hafkamp

Op zoek naar veiligheid hebben veel beleggers hun toevlucht genomen tot niet alleen goud en zilver, maar eveneens tot andere grondstoffen. Zeker voor de korte termijn lijkt mij dat een beetje mosterd na de maaltijd.

Je zou kunnen beweren dat de dalingen van aandelen op de beurzen te maken hebben met de schuldenproblematiek van de PIIGS-landen. Maar, dit is toch voornamelijk een Europees probleem. Wat wereldwijd veel meer speelt, is een vertraging van de economische wereldgroei. Natuurlijk wordt deze vertraging deels veroorzaakt door de problemen met Griekenland en consorten. Maar ook de tsunami en kernramp in Japan zorgen voor een vertraging van de wereldeconomie. Evenals de ‘Arabische lente’ in Noord Afrika.
 

Economie China

Daarnaast doet in China de overheid haar best om de economische groei expres te vertragen door het bankwezen allerlei kredietbeperkende maatregelen op te leggen. China hoopt op die manier een zachte landing van de zeer fors groeiende economie te bewerkstelligen.

Veel edelmetalen en grondstoffen werden dit jaar niet alleen gekocht als vluchthaven, maar ook ter bescherming tegen toekomstige inflatie. Nu de groei van de wereldeconomie afneemt, zal het voorlopig met de inflatie echter wel mee gaan vallen. Een vertragende wereldeconomie zal er zeer waarschijnlijk toe leiden dat een deel van de consumptie en de investeringen uitgesteld worden.

In het licht van de slinkende afzetmogelijkheden zal de productie-industrie op haar beurt het aantal orders terugschroeven. Hierdoor zal er waarschijnlijk wereldwijd, maar toch vooral in de ‘werkplaats van de wereld’ China, minder behoefte kunnen ontstaan aan grondstoffen als olie, koper, ijzererts en steenkolen. Hierop vooruitlopend zijn de prijzen hiervan al flink gedaald. Gezien de angst voor en de kans op een recessie toenemen is de kans groot dat ze nog op korte termijn verder in waarde zullen afnemen, ondanks dat we te maken hebben met een krappe aanbodzijde.

Daardoor zal volgens mij vanaf het huidige niveau een (long)belegging in grondstoffen op de kortere termijn een net zo mager resultaat kunnen opleveren als een belegging in aandelen. Inflatiebestendig is zeker niet hetzelfde als recessiebestendig!
 

Prijzen grondstoffen

Wat momenteel ook meespeelt, is de aansterkende Amerikaanse dollar (of eigenlijk de verzwakkende euro). Grondstoffen worden afgerekend in dollars. Nu de dollar sterker wordt, dalen de grondstofprijzen. In het verleden is meerdere malen aangetoond dat dollar en grondstofprijzen communicerende vaten zijn.

Voor de centrale banken die (mede) als taak hebben de inflatie te beteugelen is dit een zegen. Zij kunnen hierdoor de rentes op historische lage niveaus houden. Overheden zullen deze ontwikkeling echter niet hebben verwelkomd, hoewel ze dat niet hardop zullen roepen. Zij zijn veel meer gebaat bij inflatie. Er is bijna geen betere manier om eenvoudig van je schulden af te komen. Door het laten oplopen van de inflatie kunnen zij extra belastinginkomsten genereren zonder daar wettelijke goedkeuring voor nodig te hebben. Daarnaast zullen de schulden reëel in waarde verminderen. Een verschijnsel dat in de politieke arena met open armen ontvangen zal worden…

Ook het IMF zegt in zijn halfjaarlijkse World Economic Outlook dat als gevolg van de wereldwijde groeivertraging de risico’s van een verdere stijging van de grondstofprijzen zijn afgenomen. Eerder dit jaar rezen de grondstofprijzen namelijk wel de pan uit en moest menige onderneming hierom een winstwaarschuwing afgeven.

Zodra blijkt dat het meevalt met de vertraging van de wereldeconomie of als de groei weer aantrekt, zullen de grondstofprijzen mijns inziens weer aantrekken. De vele honderden miljarden liquiditeiten die als gevolg van alle kwantitatieve verruimingspakketten in omloop zijn, moeten toch ergens hun weg heen vinden.

 

Martine Hafkamp is directeur van Fintessa te Baarn, www.fintessa.nl
 

Deze column is geen advies.
Lees op hun site haar disclaimer.


Ook interessant: