Gestraft worden als aandeelhouder


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jeroen Brenninkmeijer

Tijdens mijn vakantie kreeg ik een aardig mailtje van een goede vriend. Hij had simpelweg mijn antwoord op zijn vraag van 4 februari 2013 over Imtech nog een keer gestuurd met de toevoeging “Petje af”. De koers noteerde begin 2013 eerder nog rond de € 20 en halveerde die dag na de bekendmaking van fraude en een grote afschrijving. Mijn goede vriend is een value belegger en dacht er een koopje in te zien. Hij heeft prachtige rekenmodellen, die in staat zijn om de intrinsieke waarde van een aandeel te berekenen. Doorgaans krijg je als belegger gelijk op de lange termijn als je aandelen koopt op momenten dat niemand ze wilt hebben.
 

Waarde soms niet uit te rekenen

Toch waarschuwde ik hem die dag voor wat zaken die je niet kan uitrekenen. De aandeelhoudersvergadering werd uitgesteld, er werd een dusdanig grote afschrijving gedaan en de markt was een claimemissie aan het beprijzen. Bovendien was het de tweede winstwaarschuwing in korte tijd. En hoewel ik de koersen van bedrijven (toen al) niet meer op dagbasis volgde, was het voor mij duidelijk dat je bij Imtech maar beter even geen rekenmachine kon gebruiken om een goede instapkoers te bepalen. Het was duidelijk dat de markt anticipeerde op meer slecht nieuws en onzekerheid.

Zo’n claimemissie is olie op het vuur als tegelijkertijd blijkt dat de financiële betrouwbaarheid minder goed is dan verondersteld.
 

Imtech pijnlijk voorbeeld

Imtech is een van de meest pijnlijke voorbeelden hoe desastreus deze cocktail is voor de bestaande aandeelhouder. Immers, door de claimemissie komen er veel meer aandelen in omloop. Tegelijkertijd werd door Imtech de winst fors naar beneden gesteld. Met als gevolg minder winst te verdelen over meer aandelen.

Een claimemissie, of zelfs het vermoeden van een op handen zijnde claimemissie, zet de koers van een aandeel bijna altijd lager. Zolang men niet weet wat de kengetallen zijn (aantal nieuw uit te geven aandelen, prijs van de rechten voor bestaande aandeelhouders – de claims – en de ruilverhouding van de claims voor nieuwe aandelen), is de koers van het aandeel “op hol”. Na de bekendmaking van de kengetallen ontstaat er wat meer zicht op de nieuwe marktprijs van het aandeel. Maar het duurt altijd nog wel even voordat de markt de nieuwe situatie heeft verwerkt. Een voormalige collega heeft wel eens onderzoek gedaan naar het tijdsverloop bij een claimemissie. Hij was overtuigd dat twee tot drie weken na de claimemissie het meest gunstige moment was om te kopen.
Voor mij was het bij Imtech duidelijk dat je er beter nog even niet aan kon komen, maar ik had nooit verwacht dat we nu, anderhalf jaar later, het aandeel op € 0,38 zouden zien. Er is een beerput open gegaan. Het wat niet alleen fraude bij een project, maar het grootste onderdeel van het bedrijf bleek een luchtkasteel te zijn.
 

Ratio versus emoties

De aandelenmarkt is een snelkookpan waar emoties als hebzucht en angst samen met de ratio van waarderingen zorgen voor een markt van vraag en aanbod. Op de lange termijn wint de ratio, maar op de korte termijn is de emotie de baas over de koersen.
 

Timing koop en verkoop

Het timen van een goed koopmoment voor een aandeel is daarmee vrijwel onmogelijk. Uiteindelijk krijg je vanzelf gelijk (of ongelijk). Voor sommige beleggers is het een sport om te proberen op het juiste moment de juiste aandelen te selecteren. Maar voor een lange termijn belegger zou het volstrekt onbelangrijk moeten zijn in welke aandelen je bent belegd (behalve dan niet-financiële zaken zoals duurzaamheid etc).

Toch worden we steeds weer verleid om te kiezen voor een individueel aandeel of aantrekkelijk beleggingsfonds. Omdat het beter zou renderen, een “pareltje” is waar niemand nog naar kijkt of in een hoek zit waar het nog moet gebeuren. Allemaal beloftes. Als ze uitkomen prachtig. Maar een belofte van een hoger rendement leidt op termijn altijd tot een teleurstelling.

Accepteren dat je het rendement krijgt van de markt is op termijn veel beter voor je rendement. Net als het weer. Je kan er toch geen invloed op uitoefenen, maar wel zorgen dat je er zo min mogelijk last van hebt en ervan weet te genieten als het goed gaat.


Jeroen Brenninkmeijer is partner en vermogensbegeleider bij MJR Advies (www.mjradvies.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. Deze column is bedoeld als achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de financiële markten en de regelgeving. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en is geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. MJR Advies houdt zich niet bezig met het aanbevelen van beleggingen of beleggingsproducten en heeft bedrijfsmatig geen beleggingsposities. Eventueel vermelde financiële instrumenten dienen puur als voorbeeld en zijn nooit bedoeld als aanbeveling. Raadpleeg meer bronnen en neem zelf uw beslissingen. MJR Advies is niet vergunningplichtig en biedt onafhankelijke financiële ontzorging voor ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren.


Ook interessant: