Geen behoudend beleggingsbeleid door vermogensbeheerder


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jaap Penders

In mijn praktijk behandel ik klachten over beleggingsdienstverlening en procedeer ik over beleggersschade, onder meer bij vermogensbeheer. In het artikel ‘zorgplicht bij beleggingsdienstverlening’1 beschreef ik de plichten van de vermogensbeheerder. De plichten van de vermogensbeheerder zijn onlangs aan bod gekomen in een interessante uitspraak van de Commissie van Beroep van het KiFiD van 25 maart 2014.2
 

Wat was de casus?

Een belegger had in december 2005 € 241.000 uit handen gegeven om te laten beleggen. Daarbij had de belegger vóór de aanvang van het vermogensbeheer verklaard dat zijn beleggingsdoel vermogensgroei en aanvulling op zijn pensioen(inkomen) was. De belegger had gekozen voor behoudend beheer, het laagste risicoprofiel dat de vermogensbeheerder aanbood.

In september 2007 had de belegger, middels het invullen van een vragenlijst, aangegeven dat zijn beleggingsdoel vermogensgroei was en verder dat de (tussentijdse) waarde van de belegging niet lager mocht zijn dan de aanvangswaarde.

Vanaf 2008 klaagde de belegger over de geleden verliezen. In februari 2009 beëindigde hij de vermogensbeheerrelatie met een verlies van ongeveer € 66.000. De belegger verweet de vermogensbeheerder te risicovol te hebben belegd en hem niet te hebben gewaarschuwd dat zijn vermogen in meer of minder mate in waarde zou kunnen dalen.
 

Uitspraak

De Commissie van Beroep (de ‘Commissie’) oordeelde dat de vermogensbeheerder tekort was geschoten in haar dienstverlening. De vermogensbeheerder had een te risicovol beleggingsbeleid gevoerd en niet voldaan aan haar waarschuwingsplicht.

De Commissie overwoog dat bij een defensief risicoprofiel moet worden belegd in voldoende solide vastrentende waarden waaraan de belegging in zakelijke waarden duidelijk ondergeschikt moet blijven.3 De vermogensbeheerder had een te risicovol beleggingsbeleid gevoerd door meer dan 56% van het vermogen te beleggen in zakelijke waarden. De Commissie van Beroep rekende voor de toepassing van het risicoprofiel structured notes en sommige bedrijfsobligaties tot zakelijke waarden.

De vermogensbeheerder meende dat de standaarddeviatie van de beleggingsportefeuille (8,9%) paste bij een defensief profiel. Volgens de Commissie maakte een achteraf berekende standaarddeviatie niet dat de beheerde effectenportefeuille daarmee paste bij het defensieve profiel. Ook het verweer dat de verliezen zijn geleden door de kredietcrisis en dat de kredietcrisis ook voor een vermogensbeheerder niet was te voorzien, rechtvaardigde volgens de Commissie niet dat het vermogen in zo’n grote mate was blootgesteld aan (hoofdsom) risico’s, mede gezien de beperkte risicobereidheid van de belegger.

Verder overwoog de Commissie dat de beheerder niet uit had mogen gaan van het gehanteerde beleggingsprofiel behoudend beheer, zonder de belegger uitdrukkelijk te wijzen op risico’s die het beleggen volgens dit beleggingsprofiel met zich mee brachten.
 

Uitkomst

De conclusie was dat het beroep van de vermogensbeheerder werd verworpen. De vermogensbeheerder was aansprakelijk voor 75% van de schade en moest € 28.000 vergoeden.
 

Slot

Bent u vermogensbeheerder en wilt u tekortkomingen in de beleggingsdienstverlening voorkomen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Jaap Penders voor een analyse van uw dossiers en/of werkwijze.
 

1Zie Zorgplicht bij beleggingsdienstverlening
2Uitspraak Commissie van Beroep d.d. 25 maart 2014, 2014-012.
3Zie voor het waarom van de keuze voor vastrentende waarden mijn artikel over obligaties: De ene obligatie is de andere niet!


Jaap Penders is eigenaar van Penders Advocatuur (www.pendersadvocatuur.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. De column heeft een educatief doel. De daarin verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch advies in welke vorm dan ook. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Columnist heeft geen zeggenschap over de website van BeursEffecten. Columnist is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de column en (de informatie op) voornoemde website.


Ook interessant: