Geduld wordt beloond


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jeroen Brenninkmeijer

Maar is er nog tijd om geduldig te zijn?

Als u een regelmatige lezer bent van mijn artikelen, zal het u niet verbazen dat ik een groot voorstander ben van een consistente manier van beleggen. Ik geloof niet in beleggers die roepen dat ze structureel de markt verslaan. Ik geloof wel dat beleggen op de lange termijn een goed en betrouwbaar rendement op het vermogen geeft als beloning voor het genomen risico. Maar de blik op de lange termijn vergt veel incasseringsvermogen van de belegger, vooral als het vermogen enige tijd een negatieve waardeontwikkeling doormaakt. Om dat bewegingloos te accepteren is moeilijk en soms zelfs niet wenselijk.

Beleggen is geen recht-toe-recht-aan proces dat voor iedereen gelijk is. Er zijn wel basisprincipes die universeel zijn, maar het vermogen dat een belegger investeert bestaat uit een combinatie van (persoonlijke) doelstellingen. Voor de korte en langere termijn. De diversiteit van doelstellingen en tijdslijnen zorgt voor een oneindige hoeveelheid mogelijke combinaties en maakt dat elke klant een uniek profiel heeft.

Toch kan een klant vaak maar uit vijf of zes beleggingsprofielen kiezen, van defensief naar offensief. En vaak is het nog niet of onvoldoende geregeld dat gedurende de looptijd het risico wordt afgebouwd. Maatwerkprofielen zijn doorgaans slechts voorbehouden aan een selecte groep mensen die veel vrij vermogen beleggen.
 

Beleggen: theorie versus praktijk

De theorie van beleggen is helder, als belegger wordt men op de lange termijn beloond voor het genomen risico. Mits men voldoet aan de voorwaarden als spreiding en belegd is in liquide markten (goede verhandelbaarheid van beleggingen zonder prijsverstoring). Maar in de praktijk bepaalt de marktsituatie van het moment waarop de doelstellingen van een belegger in zicht komen in grote mate of de financiële doelstelling behaald wordt.

Als men twintig jaar geleden is gaan beleggen om in 2015 een jaarlijks aanvullend inkomen te genereren uit het vermogen, dan heeft men waarschijnlijk een uitdaging, of beter gezegd een probleem. Dit wordt duidelijk aan de hand van het volgende voorbeeld:

Twintig jaar geleden is een berekening gemaakt dat men voor een jaarlijkse onttrekking van € 30.000 in 2015 ongeveer € 600.000 nodig zou hebben. Dat was destijds logisch, omdat gerekend kon worden met een gemiddeld couponrendement op obligaties (mix van staatsleningen en bedrijfsleningen) van dik 5%. Feit is, dat men momenteel op een Nederlandse staatslening ongeveer 1% couponrendement en op een portefeuille bedrijfsobligaties (met goede kredietwaardigheid) niet veel meer dan 2,5% krijgt.

Jongste 10-jarige staatslening 02-01-1990 t/m 10-11-2014Kortom de dalende rente, zie ook de grafiek1, heeft flink roet in het eten gegooid en het inkomen uit het vermogen (de cashflow) is dus meer dan de helft lager dan de verwachting van twintig jaar geleden. Het hoeft nog geen probleem te zijn als het rendement op de beleggingen in de tussentijd veel hoger is uitgevallen dan verwacht, en er nu een kapitaal is van bijvoorbeeld € 1,2 miljoen. Dan komt men nog wel in de buurt van de doelstelling om het vermogen min of meer in stand te houden en er het benodigde bedrag aan te onttrekken. Maar als het doelbedrag van € 600.000 bereikt is, zal genoegen genomen moeten worden met een lager inkomen uit het vermogen, of zal men direct gaan interen op het vermogen. Het bovenstaande scenario overkomt niet alleen beleggers, maar vooral de mensen die jarenlang in een kapitaalverzekering vermogen hebben opgespaard en nu een lijfrente van dit kapitaal moeten aankopen.
 

Regelmatige herijking

Gedurende het traject van tientallen jaren beleggen is het dus raadzaam om periodiek uw doelstellingen te herijken. Er zijn voldoende momenten waarop de rendementsontwikkeling tussentijds beter is dan verwacht en er zijn ook periodes waarop de beurzen de doelstelling in gevaar brengen. Door periodiek en structureel te meten of de doelstellingen nog wel haalbaar zijn, kunt u tijdig bijsturen. Hiervoor is niet alleen het rendement van belang, maar ook de ontwikkeling van de rentestand en de inflatie. Een adviseur kan op grond van jaaropgave van de polis(sen), het vrij belegbare vermogen en de actuele rentestand een goed inzicht geven of de (inkomens)doelstelling nog binnen het bereik ligt. Twintig jaar lang een vermogen opbouwen in een beleggingsportefeuille (al dan niet in een polis) zonder onderhoud kan een enorme meevaller betekenen, maar net zo goed bar tegenvallen.
 

De waardevolle adviseur

Terug naar het begin van mijn stukje. Ik geloof dat de belegger alle mooie beloftes en behaalde superieure rendementen beter kan negeren. Veel belangrijker is een goede en nuchtere begeleiding bij het behalen van de doelstellingen die u voor ogen heeft. Een waardevolle adviseur heeft oog voor alle elementen van het vermogen, niet alleen datgene dat in beheer wordt gegeven. Want een flinke teleurstelling van een lagere lijfrente uitkering, door de huidige lage rentestand, heeft direct invloed op de doelstellingen van de overige vermogensbestanddelen. Vraag dus niet alleen naar het trackrecord en het beleggingsproces. Maar zoek ook hulp bij de afstemming op de vermogensdoelen. Want het beleggen is slechts een hulpmiddel om de financiële doelen te verwezenlijken.

1 Bron: homefinance.nl


Jeroen Brenninkmeijer is partner en vermogensbegeleider bij MJR Advies (www.mjradvies.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. Deze column is bedoeld als achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de financiële markten en de regelgeving. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en is geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. MJR Advies houdt zich niet bezig met het aanbevelen van beleggingen of beleggingsproducten en heeft bedrijfsmatig geen beleggingsposities. Eventueel vermelde financiële instrumenten dienen puur als voorbeeld en zijn nooit bedoeld als aanbeveling. Raadpleeg meer bronnen en neem zelf uw beslissingen. MJR Advies is niet vergunningplichtig en biedt onafhankelijke financiële ontzorging voor ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren.


Ook interessant: