Wat is fundamentele analyse?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Fundamentele analyse is gebaseerd op de cijfers die de organisatie heeft gerealiseerd. Of het nu om kwartaal-, halfjaar- of jaarcijfers gaat, de cijfers zijn pas bekend enkele weken tot maanden na afsluiting van de periode. Dat maakt deze analysevorm een wat trager op de bron reagerende beursanalyse dan technische analyse en kwantitatieve analyse.
 

Belangrijke aspecten fundamentele analyse

Fundamentele analyse gaat dus over de cijfers. Doel is om te beoordelen of het bedrijf financieel goed ervoor staat. Daarvoor zijn vele berekeningen beschikbaar, zoals de quick ratio, current ratio, werkkapitaal et cetera.

De waarden die meestal in beeld komen zijn winst/aandeel, koers/winstverhouding, dividend/aandeel, dividendrendement/aandeel en eigen vermogen/aandeel. Deze zullen we hier bespreken.
 

Winst per aandeel

De winst per aandeel wordt berekend door de nettowinst te delen door het uitstaande gewone aandelenkapitaal. Als er in dit cijfer een stabiele groei zit, dan is dit een koopargument.
 

Koers/winstverhouding

De winst per aandeel gedeeld door de beurskoers levert de koers/winstverhouding. Feitelijk vertelt dit cijfer hoeveel jaar de huidige nettowinst gemaakt moet worden om de huidige waarde van het aandeel terug te verdienen. Tijdens de internetbubble rond het jaar 2000 noteerden er geregeld aandelen een koerwinst/verhouding van 40 of meer. Dat de bubble is gebarsten is dan ook niet onlogisch voor aanhangers van fundamentele analyse.
 

Dividend per aandeel

Dividend per aandeel is het uit te keren dividend gedeeld door het uitstaande gewone aandelenkapitaal. Dividend is wat de belegger uiteindelijk uit de winst krijgt, zie ook aandelen. Conclusie, dit is de periode dat het huidige dividend uitgekeerd moet worden om de investering terug te verdienen.
 

Dividendrendement per aandeel

Het dividend per aandeel gedeeld door de beurskoers geeft het dividendrendement per aandeel. Dit wordt altijd uitgedrukt in een percentage. Handig om te vergelijken met bijvoorbeeld rendement op spaarrekeningen.
 

Eigen vermogen per aandeel

Het eigen vermogen bestaat uit het aandelenkapitaal en de reserves. Door deze som te delen door het uitstaande gewone aandelenkapitaal wordt het eigen vermogen per aandeel verkregen. Dit wordt ook wel de intrinsieke waarde per aandeel genoemd. Feitelijk zou de beurskoers hier niet veel vanaf moeten wijken. Is de beurskoers lager, dan is dit voor beleggers op basis van fundamentele analyse een belangrijk koopargument.
 

Vooruitzichten bij fundamentele analyse

Bij fundamentele analyse wordt ook geanticipeerd op vooruitzichten. Dus de verwachting die de onderneming bijvoorbeeld voor de winst van het komende jaar uitspreekt. Aan de hand van de lopende orders kan soms een aardige inschatting gemaakt worden. Dat rechtvaardigt eventueel een licht hogere koers/winstverhouding.

Robert Baars (oprichter BeursEffecten) heeft een interessant boek hierover geschreven: Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse.
 

Bekijk ook deze vormen van beursanalyse