Factorbeleggen nader toegelicht


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

In mijn vorige column, 'Van passief naar factorbeleggen', schreef ik over de nadelen van passief (index-)beleggen en de stroming die in 2009 is ontstaan en factorbeleggen (of smart bèta) is gaan heten. In deze column ga ik nader in op wat factorbeleggen is en wat je ermee kunt.

Factorbeleggen betekent dat je niet zozeer kijkt naar een geografische of sectorallocatie om mee te beginnen, maar veel meer kijkt naar beleggingsstijlen die je in de portefeuille kunt opnemen. Voorbeelden hiervan zijn momentum, value (waarde), smallcap (kleinere ondernemingen), kwaliteit en volatiliteit (beweeglijkheid). Bij factorbeleggen wordt dan ook vooral gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing die een bepaalde factor interessant maakt om in te beleggen. Dit wordt ook wel “evidence-based investing” genoemd: beleggen gebaseerd op bewijs.

Wat houden deze factoren nu in? En waarom voegt dit waarde toe ten opzichte van de huidige manier van kijken naar en invullen van beleggingsportefeuilles?
 

Belangrijkste factoren

De belangrijkste factoren zijn de volgende:

 • Momentum
  Aandelen die in het recente verleden goed hebben gepresteerd, doen het vaak ook in de periode daarna beter dan andere aandelen. En aandelen die het slecht hebben gedaan, blijven het ook even slecht doen. Een van de redenen hiervoor is het gedrag dat ‘verankering’ wordt genoemd: vasthouden aan oud nieuws en daardoor dezelfde aandelen blijven kopen.
 • Kwaliteit
  De factor kwaliteit is wat moeilijker meetbaar, maar wordt in het algemeen in verband gebracht met de kwaliteit van de winst van een bedrijf, de operationele kwaliteit van de onderneming en kwaliteit van het management. Een van de bekendste beleggers die selecteert op kwaliteit is Warren Buffett.
 • Waarde
  Bij waardebeleggen worden vooral aandelen geselecteerd die een lage waardering hebben in termen van koers/winst verhouding of koers/boekwaarde. De aandelen worden als ondergewaardeerd beschouwd. Gevaar hierbij is dat ‘te’ goedkope aandelen worden opgenomen, die zo goedkoop zijn vanwege problemen (zogenaamde ‘distressed securities’).
 • Size
  Het ‘size’-effect, ook wel smallcap-effect genoemd, gaat uit van de aanname dat kleine ondernemingen aantrekkelijker zijn dan grote ondernemingen. Dit zijn veelal de ondernemingen die minder intensief gevolgd worden dan de grote ondernemingen. Het size en value effect hebben overigens veel overeenkomsten.
 • Lage volatiliteit
  Deze factor belegt in bedrijven die een lage volatiliteit kennen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze bedrijven betere rendementen halen dan de bedrijven met hoge volatiliteit. Deze anomalie is in 1972 door Robert Haugen aangetoond.
   

Rendementsverloop factorpremies tov MSCI worldIeder van deze factoren heeft in het verleden zijn toegevoegde waarde bewezen. Zie ter illustratie de grafiek.

Echter niet alle factoren zijn op hetzelfde moment even interessant. Maar het is wel duidelijk dat beleggen op basis van een of meerdere factoren waarde toevoegt. Maar waarom is factorbeleggen te prefereren boven (passief) beleggen in een index?

Een van de bronnen van factorpremies lijkt te liggen op het gebied van behavioral finance: beleggers maken fouten en verkeerde inschattingen en worden gedreven door biases als angst, hebzucht, teveel zelfvertrouwen en ankering. Door gebruik te maken van een blootstelling aan een of meerdere factoren kan dit voor een deel voorkomen worden. Wanneer je als belegger in een index belegt, heb je uiteraard ook blootstelling aan factoren. Maar deze blootstelling is passief en niet gebaseerd op overtuiging of visie.
 

Risico's factorbeleggen

Factorbeleggen kent echter ook risico’s. Op de korte of middellange termijn kunnen een of meerdere factoren achterblijven bij de markt. Kijk bijvoorbeeld naar de factor value (waarde). Deze heeft langdurige perioden waarin het rendement achterblijft bij een wereldwijde index. En bij een grote vraag naar beleggen in een bepaalde factor kan dit leiden tot overwaardering en minder goede rendementen.
 

Hype of niet?

Factorbeleggen is in mijn ogen geen korte termijnhype, maar daadwerkelijk een methode om je toekomstige portefeuille op een juiste en afgewogen wijze te bepalen. Ik zal in de toekomst zeker nog meer aandacht gaan besteden aan de voordelen van factorbeleggen.


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: