Effi Bialkowski versus Philippe Roset


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Philippe RosetEffi Bialkowski

 

Effi Bialkowski (Staalbankiers) interviewt Philippe Roset (ETF Securities)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Ik ben in 2004 begonnen bij de Autoriteit Financiële Markten in het toezicht op beurzen en market makers. Vervolgens ben ik tijdens de start van de financiële crisis in 2008 voor Barclays in Londen gaan werken en heb in 2010 de overstap gemaakt naar exchange traded fund (ETF) sales in de Benelux. Onlangs ben ik bij ETF Securities gestart en houd me nu met name bezig met indextrackers waarmee in grondstoffen belegd kan worden.

Belangrijkste reden voor deze carrièrekeuze was de dynamiek en enorme diversiteit binnen de financiële sector. Daarnaast geloof ik echt dat het organiseren van een efficiënte markt en aanbieden van efficiënte beleggingsvehikels een sociale rol vervult, omdat er op die manier efficiënt vermogen opgebouwd kan worden voor pensioen, opleiding voor kinderen en/of andere spaardoelen.
 

2. Naar aanleiding van de meest recente bevindingen en aanbevelingen van de AFM inzake indextrackers hebben een aantal financiële instellingen aangegeven geen synthetische trackers meer aan te bieden. Wat is jou mening over dit onderzoek van de AFM?

Voor financiële instellingen is het misschien makkelijker om fysieke producten aan hun klanten uit te leggen, maar ik ben van mening dat synthetische producten niet per definitie slecht zijn. Zolang het tegenpartij-risico beperkt wordt door voldoende onderpand en de productaanbieder niet afhankelijk is van slechts 1 tegenpartij, kan een synthetisch product voordelen opleveren in de zin van kosten en lagere tracking error / difference.

Daarnaast is het in een aantal gevallen simpelweg niet mogelijk om fysiek te beleggen. Binnen grondstoffen kan dit bijvoorbeeld wel met edelmetalen of industriële metalen, maar het fysiek aanhouden van olie of koffie is erg lastig en duur.
 

3. Steeds meer relaties beleggen minder in actieve beleggingsfondsen en meer in indextrackers. Zijn deze trackers volgens jou geschikt voor alle asset classes?

Indextrackers zijn efficiënte bouwstenen om mee te beleggen tegen relatief lage kosten. De manier waarop de index samengesteld wordt, gecombineerd met de liquiditeit, zijn de belangrijkste voorwaarden voor het goed functioneren van een indextracker. Deze kunnen dan ook in alle asset classes gebruikt worden. Brede commodity-exposure kan bijvoorbeeld verkregen worden door indextrackers op een front month futuresindex* voor beleggers die willen profiteren van kortstondige koersbewegingen, of op basis van een index waarin de futures eerder doorrollen voor een meer strategische allocatie. Hierdoor worden de kosten van roll yield** zoveel mogelijk beperkt. Ik denk trouwens dat er ook ruimte blijft bestaan voor actieve beleggingsfondsen, maar dat de rol van fonds- / manager-selectieteams nog belangrijker wordt.

*De Index wordt hier gebaseerd op futures die 1 maand voordat zij expireren doorgerold worden.
**Roll yield wordt bepaald door de kosten / opbrengsten die gemaakt moeten worden om de expirerende futurescontracten te verkopen en futurescontracten met een langere looptijd aan te kopen.

 

4. Waarschijnlijk zullen op termijn de kickback vergoedingen verdwijnen. Zal dat volgens jou voordelig zijn voor de aanbieders van indextrackers?

In de VS hebben we gezien dat er sinds de afschaffing van de retrocessies geen hindernissen meer bestaan om te kiezen voor een indextracker. Dit heeft tot een enorme groei geleid. Er is dan in ieder geval de mogelijkheid om een eerlijke performancevergelijking te maken tussen een actief beheerd beleggingsfonds en een indextracker. Op dit moment is nog verreweg het meeste geld belegd in traditionele fondsen en ik verwacht dat er meer balans komt in de combinatie van traditionele fondsen en indextrackers. Dat betekent dus ook dat het vermogen onder beheer van indextrackers nog sterk zal toenemen.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Diversificatie is de enige free lunch binnen beleggen. Maak gebruik van de vele producten die tegenwoordig aangeboden worden en spreid uw beleggingen over landen, sectoren, valuta, aandelen, obligaties en natuurlijk …… met grondstoffen als separate asset class.

 

Volgende interview: Philippe Roset versus Siu-Kee Chan
Vorige interview: Rutger-Jan Leewens versus Effi Bialkowski