Een goede basis leggen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

Afgelopen week was ik op Mallorca. Een week lang met de racefiets trainen om de basis te leggen voor een nieuw fietsseizoen. Een goede training en voorbereiding is voor mij de basis om weer een seizoen lekker te kunnen fietsen en leidt tot de beste resultaten en plezier. En een week waarin de waan van de dag naar de achtergrond verdwijnt en ik niet alle ontwikkelingen en alle data wil/kan volgen. En eigenlijk is dat wel lekker en brengt het mij weer terug tot de basis van beleggen: hoe maak ik de juiste keuzes voor de langere termijn.
 

Juiste beleggingskeuzes langere termijn

Een gedegen basis dus. Dat is ook mijn aanpak bij het selecteren van beleggingen. De koers van de dag is niet zo relevant, net zo min als de verklaring waarom bepaalde economische indicatoren 0,1% hoger of lager zijn dan verwacht. Het zijn allemaal factoren die afleiden van de lange termijn ontwikkelingen. Door een gedegen aanpak en minder focus op de korte termijn, haal ik ook nog eens (een deel van) het sentiment uit de beslissingen die ik neem. Maar hoe ziet die ideale aanpak er dan uit ?
 

Asset Allocatie

In grote lijnen als volgt: de basis van iedere beleggingsportefeuille is de asset allocatie. Deze verklaart, afhankelijk van welk wetenschappelijk onderzoek je raadpleegt, zo’n 70-90% van het uiteindelijke rendement. Omdat dit inmiddels wel als bekend mag worden verondersteld, sla ik deze stap hier over en ga over tot de volgende stap: welke invulling geef ik dan aan de allocatie. Hoe selecteer ik een belegging(sfonds) ?

Belangrijkste hierbij is goed je huiswerk te doen. Dat betekent dat je niet alleen maar kijkt naar het historische rendement van een beleggingsfonds (dat is immers achter de rug en zegt weinig over de toekomst), maar vooral kijkt naar de volgende aspecten:

  • Welk risico loopt men om het rendement te behalen, uitgedrukt in volatiliteit, tracking error en informatie ratio?
  • Hoe actief of niet actief is het fonds: volgt het fonds strak een benchmark, wat is die benchmark en hoe belangrijk is de benchmark voor het fonds en de fondsmanager?
  • Hoe ziet het management van het fonds eruit? En is het enigszins consistent? Zit de leiding van het fonds al langer op zijn plek of is het vaak verwisseld, en hanteert men een consistente strategie of waait men met de winden (hypes, trends) mee?
  • En misschien wel een van de belangrijkste aspecten: het gesprek met de fundmanager. In een onderhoud kom je vaak veel meer te weten, daar kan geen papieren presentatie tegenop. Hoe spreekt de fundmanager over zijn beleggingen, hoe komt hij/zij over?

Al deze factoren neem ik mee in de beslissingen die ik neem. Altijd gericht op de lange termijn investering, zodat het er ook niet toe doet of de belegging vandaag of volgende week gekocht wordt. Liever wat extra huiswerk doen alvorens de uiteindelijke beslissing te nemen.

Het historische rendement is dan van ondergeschikt belang. Consistentie en overtuiging zijn veel belangrijker. Waarmee dan ook regelmatig een contraire positie ingenomen wordt: een fonds dat tijdelijk slecht presteert, maar wel een goede overtuigende strategie heeft en een duidelijk beleggingsbeleid dat aansluit op mijn visie zal ik eerder kopen dan een fonds dat de afgelopen 3 jaar bovenaan de lijstjes stond van ‘hoogste rendement’.

Het klinkt misschien allemaal heel simpel en voor de hand liggend, maar heel erg vaak worden de bovenstaande aspecten ‘vergeten’ en wordt direct gekeken naar de waan van de dag en de rendementslijstjes op de bekende sites.
Door deze methodiek consistent toe te passen blijf ik dichtbij de kern van beleggingen: de juiste allocatiekeuzes maken en hier een juiste invulling voor vinden.

Een goede basis leggen is dus belangrijk. En dat geldt niet alleen voor de racefiets, maar zeker ook voor een het nemen van een beslissing in een beleggingsportefeuille.


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: