Duurzame belegging niet zo duurzaam


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Green Horizon, een Poolse vennootschap, bood beleggers de mogelijkheid om deel te nemen in `duurzaam opgezette, maatschappelijk en economisch verantwoorde Robinia hardhout projecten’.

Volgens de brochure kocht de belegger het economisch eigendom van de bomen en waren de rechten en plichten uit de overeenkomst vrij verhandelbaar. De belegging had een looptijd van acht jaar. Volgens de prognose waren er flinke rendementen te behalen. Er werd beleggingsadvies gegeven door AVB Adviesgroep B.V. Aan het hoofd van zowel Green Horizon als AVB stond dezelfde bestuurder.
 

Faillissement

De belegger, waar het hier om gaat, investeerde circa € 1 miljoen. Deze werd echter in een brief van 26 juni 2009 als volgt geïnformeerd:

“Ik heb een treurige mededeling. (…) We kunnen niet anders dan een faillissement aanvragen. De faillissementsaanvraag gaat inhouden dat uw belegging verloren gaat. Uw bomen stonden en staan nog steeds goed te groeien in Polen, maar wij mogen onze klanten niet eens meer beheren van de AFM. Wij mogen niet beheren omdat we geen vergunning meer hebben.”

De belegger stelde Green Horizon en AVB aansprakelijk en de zaak leidde tot een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.1 Oorzaak van het faillissement waren volgens de bestuurder de hoge kosten, onder andere vanwege de vergunningsvereisten van AFM. De grond die Green Horizon huurde, was inmiddels in beslag genomen door de Poolse Staat. Verder zou er wel een vergunning zijn aangevraagd bij de AFM, maar slechts voorlopig zijn verleend.
 

Misleiding Green Horizon / AVB

De rechtbank oordeelde, dat de bestuurder / aandeelhouder persoonlijk een ernstig verwijt kon worden gemaakt van het feit, dat Green Horizon en AVB Adviesgroep niet beschikten over een definitieve vergunning van de AFM, terwijl zij dat wel in de brochure vermeld hadden. Daardoor waren de beleggers misleid en dat was onrechtmatig. Verder stelde de rechtbank vast, dat Green Horizon en AVB de ingelegde gelden niet in de Robinia-houtplantages hadden geïnvesteerd. En het sprak voor zich, dat ook dat onrechtmatig was.
 

Rendement?

Verder is nog interessant om te vermelden, dat de vorderingen van de belegger weliswaar werden toegewezen, maar de schadevergoeding werd beperkt tot de inleg; het gemiste rendement werd dus niet vergoed. In de brochure stond namelijk niet te gelezen, dat er een bepaald rendement gegarandeerd was. Ook het rendement was dus niet duurzaam!
 

1Rechtbank Amsterdam 6 augustus 2008; ECLI:NL:RBAMS:2014:5425


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: