Dividend: herbeleggen of uitkeren?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

Beleggen in aandelen is mede interessant omdat je als belegger kunt genieten van een winstuitkering die een bedrijf periodiek kan doen: het dividend. Niet alleen de potentiële koerswinst, maar ook de meestal met iets meer zekerheid omgeven dividenduitkering. Kijk bijvoorbeeld naar een bedrijf als Royal Dutch Shell dat jaar in jaar uit het dividend minimaal gelijk houdt en momenteel circa 5% aan dividend per jaar uitbetaalt. Dit staat dan los van de mogelijke winst op de aandelen, hetgeen bij Royal Dutch Shell de afgelopen 15 jaar overigens niet veel is geweest als je de aandelen al die tijd hebt aangehouden.
 

Cash dividend of stock dividend?

Beleggers hebben veelal de keuze dividenden contant (cash dividend) te ontvangen of te herbeleggen (stock dividend). Met name bij beleggen via beleggingsfondsen (zowel in aandelen als obligaties) is er die keuze. Mijn ervaring is dat veel beleggers de voorkeur geven aan contant dividend. Maar is dit nu wel zo rationeel ?

Vooropgesteld: er zijn beleggers die een inkomen moeten genereren uit hun vermogen en dus de voorkeur hebben voor contant. Echter deze beleggers hebben waarschijnlijk ook een laag risicoprofiel in hun portefeuille en halen hun inkomsten waarschijnlijk uit obligatiebeleggingen.

Maar wanneer een belegger de keuze heeft, gaat de voorkeur toch vaak uit naar contanten. En dat is naar mijn mening niet rationeel.
 

Effect herbeleggen

Het effect van het herbeleggen van dividenden is namelijk groot. Kijk bijvoorbeeld naar de AEX index (een prijsindex) in vergelijking met dezelfde index, maar waarin dan de dividenden worden herbelegd. De AEX staat momenteel rond de 425 punten terwijl de herbeleggingsindex een stand van de rond de 1235 punten laat zien. De bijgaande grafiek (bron: VWD marketmanager) laat de beide indices zien, geïndiceerd op 2004=100. De herbeleggingsindex (blauwe lijn) laat over deze periode van 10 jaar een rendement zien dat 2x zo hoog is als van de AEX index zonder herbelegging (rode lijn).

AEX grafiek 2004-2014

Rente op rente

Het herbeleggingseffect, eigenlijk een soort rente-op-rente effect, verhoogt het totaalrendement behoorlijk. En zou dus een rationelere keuze moeten zijn dan het uitkeren van dividenden. En toch kiezen beleggers, als je ze de keuze laat, veel voor de laatste mogelijkheid. Dividend uitkeren betekent geld binnenkrijgen op de rekening en dit geeft de belegger een veilig gevoel. Inkomsten uit beleggen worden geprefereerd boven het “ongrijpbare” herbeleggen.
 

Mental accounting

Binnen de behavioral finance is dit het best te verklaren met de mental accounting theorie: beleggers maken denkbeeldige mandjes voor hun te beleggen geld en kennen daar andere waardes aan toe. Ten eerste levert cash dividend voor een belegger een soort controle over het geld op. Het dividend gaat uit de portefeuille en komt in een andere mandje terecht. Ten tweede beschouwt men de dividenduitkering als een soort verzekering tegen koersverlies. Of als een extraatje bij een stijging van de aandelenkoersen.

Maar dus niet erg rationeel: met de bijgevoegde grafiek in de hand, die overigens wanneer ik dit zou toepassen op het aandeel Royal Dutch Shell over de afgelopen 100 jaar nog een veel overtuigender beeld zal laten zien, zou iedere belegger zoveel mogelijk voor herbelegging van zijn dividenden moeten gaan.


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: