Dividend binnen trackers


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Marc Vijver

Over dividend binnen trackers op aandelenindices doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde. Tijd om alles eens op een rijtje te zetten.
 

Tracker juridisch bezitter

Een tracker die de index fysiek kopieert (zg. full replication) is de juridisch bezitter van deze aandelen. Over het dividend op deze aandelen wordt belasting geheven (in NL 15%). De dividendbelasting is een zogenaamde bronbelasting, hetgeen inhoudt dat het uitkerend bedrijf deze belasting direct inhoudt en afdraagt aan de belastingdienst.
 

Tracker en dividendbelasting

De tracker zelf wordt aangemerkt als professionele partij die de dividendbelasting terug kan vorderen. In het geval dat zowel de tracker als het dividend uitkerend bedrijf in hetzelfde land gevestigd zijn loopt dit prima en komt (na verloop van tijd) vrijwel alle belasting weer terug, en daarmee volledig ten goede aan de bezitter van de tracker. Het wordt ingewikkelder als de landen verschillen. In dat geval heeft de tracker te maken met belastingverdragen tussen beide landen. Het gevolg is dat soms een deel niet teruggevorderd kan worden of dat invorderingskosten de opbrengsten verlagen.

Verreweg de meeste trackers zijn gevestigd in andere landen dan hun beleggingen (zoals Ierland) juist vanwege de belastingredenen. De makers van de trackers beschikken bovendien over een uitgebreide toolbox om negatieve belastingeffecten tegen te gaan. Het wordt een te technisch verhaal om hierop in te gaan, daarom laat ik dat even voor wat het is.
 

Invloed dividendverlies

Nu klinkt het ‘dividendverlies’ allemaal veel erger dan het is; het gaat in de praktijk om hooguit 3% dividendrendement waarover maximaal 15% schade ontstaat. In totaal is dat dus altijd minder dan een halve procent per jaar. Overigens speelt dit probleem net zo goed bij actieve beleggingsfondsen, die dezelfde juridische opzet kennen als trackers. En als u zelf de aandelen in kwestie zou kopen heeft u hier ook last van. Het probleem wordt dus gedecimeerd als het gaat over 1 land (van uitbetaling en ontvangst), door de tracker zelf, en als het gaat om een kleinere dividendstroom (bv. in Emerging Markets). Maar vergeet niet dat het dividend-aspect op zich geen argument kan zijn om iets wel of niet te kopen. Daar zitten veel meer facetten aan.
 

Marc Vijver is directeur van The Index People te Haarlem, www.indexpeople.nl

Deze column is geen advies.
Lees op hun site zijn disclaimer.


Ook interessant: