Diemer de Vries versus Raphie Hayat


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Raphie HayatDiemer de Vries

 

Diemer de Vries (NIBC Markets) interviewt Raphie Hayat (Rabobank)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Bijna 10 jaar, beleggen is een prachtig vak waarin psychologie, statistiek en economisch denken bij elkaar komt. Ik ben economie gaan studeren, omdat ik de logische structuur in het economisch denken (als dit, dan dat) wel mooi vond. En financiële markten zijn interessant omdat ze deze logische structuur helemaal niet lijken te volgen.
 

2. Sinds kort werk je op de beleggingsafdeling van de Rabobank. Daarvoor werkte je op de afdeling macro-economisch onderzoek met bijzondere aandacht voor de olie producerende landen. Wat is je verwachting voor de olieprijsontwikkeling de komende tijd?

Persoonlijk denk ik dat de olieprijs eerst nog zal dalen, voordat het naar niveaus van USD 50 per vat of hoger gaat. Ten eerste is de olieproductie in Iraq en Libië groter dan aanvankelijk werd verwacht en ik heb mijn twijfels bij de mate waarin de olieproductie van Iran voldoende is geprijsd. Ten tweede zijn Amerikaanse olieproducenten weerbarstiger gebleken dan de markt verwachtte, wat de productie minder heeft doen dalen dan werd verwacht. Ten derde lijkt er voorlopig geen einde te komen aan de productieniveaus van de OPEC.

Er is nog steeds sprake van een overaanbod van olie van circa 1.5 miljoen vaten per dag, en de meeste argumenten die ik net noemde golden een jaar geleden ook. Toch is de olieprijs sterk opgelopen in de laatste paar maanden. Ik verwacht dan ook een correctie op de korte termijn. Maar op de langere termijn verwacht ik dat de olieproductie gaat dalen en de olieprijs een nieuwe (hoger) evenwicht vind. Nou ja evenwicht…situaties van evenwicht zijn eerder uitzondering dan norm in financiële markten.
 

3. Je bent gepromoveerd op Islamitisch beleggen. Hoe verhouden de beleggingsresultaten van 'sharia-proof beleggingen' tot de 'Sodom en Gomorra beleggingen' in de Westerse wereld en zie je een sterke groei in Islamitisch beleggen?

Jazeker, de markt voor Islamitisch beleggen groeit al jaren met ongeveer 15% per jaar, dwars door de financiële crisis van 2008/2009 heen! Deels komt dit omdat Islamitische indices een beter rendement hebben behaald dan conventionele indices in de periode rond de crisis (o.a. omdat er niet belegd mag worden in banken). Een dollar belegd in de Islamitische aandelenmarkt (the Dow Jones Islamic Market World Index om precies te zijn) in begin januari 2007, zou eind 2010 USD 1.07 waard zijn, terwijl dezelfde dollar in de “gewone” markt (Dow Jones Global Index) 0.91 USD waard zou zijn.

Over de lange termijn zijn de risico rendement verhoudingen van Islamitisch beleggen hetzelfde als conventioneel beleggen. Maar door groeiende inkomens in Moslim-landen, oliedollars en de link met sociaal verantwoord beleggen verwacht ik wel dat deze markt verder zal doorgroeien. In termen van belegd vermogen is de omvang van Islamitisch beleggen nu al 2 biljoen, wat vergelijkbaar is met het belegd vermogen in hedge funds.
 

4. Waar liggen volgens jou de grootste kansen en bedreigingen voor de particuliere belegger in de huidige markten?

Bedreigingen zijn alom aanwezig, van de welbekende transformatie van de Chinese economie (van export en investeringsgedreven naar consumptiegedreven), onzekerheid over de olieprijs, stokkende wereldhandel en Trump als president naar Brexit en de broosheid van de EU die dit impliceert. Maar wellicht de allerbelangrijkste: de bedreiging die jij, noch ik, noch andere beleggers zien aankomen.

Persoonlijk denk ik dat Europese aandelen nog steeds goed gepositioneerd zijn om te profiteren van economische groei in de Eurozone, lage olieprijzen en ruim monetair beleid en hierbij relatief goedkoop zijn (vooral ten opzichte van obligaties, maar ook ten opzichte van Amerikaanse aandelen). Voor obligaties ben ik huiverig omdat de rendementen erg laag zijn, terwijl de rentegevoeligheid van obligaties is toegenomen.

Verder zijn er voor lange termijn beleggers kansen in bijvoorbeeld thema’s als Robotica (bedrijven die profiteren van de toenemende robotisering van onze samenleving) en Food en Agri (bijvoorbeeld bedrijven die oplossingen kunnen genereren voor het toenemende voedseltekort in de wereld).
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Beleggen is meer kunst dan wetenschap. Een goed gespreide portefeuille doet het meeste werk, en jezelf bedwingen om teveel in en uit de markt stappen doet vaak de rest. Verder zijn in mijn ervaring de beleggers met een hoge mate zelf reflectie en een brede interesse de betere beleggers. Wees je dus bewust van je tekortkomingen en lees naast het FD ook eens een boek.
 

Volgende interview: Raphie Hayat versus Sjoerd Rozing
Vorige interview: Pieter van Diepen versus Diemer de Vries