Debiteurenrisico!


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Toeval bestaat niet zegt men. De afgelopen periode zijn er diverse uitspraken gedaan over de vraag hoeveel eieren de vermogensbeheerder in één mandje mag leggen. Een greep:

  • De Geschillencommissie van het KiFiD besliste op 17 oktober 2012 dat maximaal 30% van een portefeuille afhankelijk mag zijn van een debiteurenrisico, dat geconcentreerd is in één debiteur (of in één uitgevende instelling).
  • In Jurisprudentie Onderneming & Recht (“JOR”) van december 2012 staat een uitspraak van de Geschillencommissie van het KiFiD van 11 april 2011. In die zaak was 82,3% van het vermogen van de consument belegd in Dutch Power Notes, die allen door dezelfde emittent waren uitgegeven. De Geschillencommissie oordeelde daarom, dat het vermogen van de consument onvoldoende voor het debiteurenrisico was behoed.
  • In dezelfde aflevering van JOR staat als nummer 359 een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 18 juli 2012. Net als in de eerste uitspraak, die ik hierboven heb genoemd, ging het daar om Lehman Brothers. De rechtbank oordeelde dat de vermogensbeheerder niet kon worden verweten dat ze het faillissement van Lehman Brothers had moeten zien aankomen, maar wel werd geoordeeld dat de beleggingen onvoldoende waren gespreid en dat daarmee het debiteurenrisico onvoldoende gespreid was. De rechtbank verwees ook naar de bovengenoemde uitspraak van de Geschillencommissie van het KiFid van 11 april 2011.

 

Toeval bestaat inderdaad niet want de Geschillencommissie van het KiFiD werd in beide zaken die hierboven genoemd zijn voorgezeten door mr. J. Wortel, inmiddels geïnstalleerd als raadsheer bij de Hoge Raad. De rechtbank Amsterdam bouwt daar dus op voort.

Er ontstaat dus langzamerhand een vuistregel: in beginsel mag maximaal 30% van een portefeuille afhankelijk zijn van een debiteurenrisico, dat geconcentreerd is in één emittent (of garant), niet zijnde een beleggingsfonds. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe praktisch deze vuistregel is. Maakt bijvoorbeeld de persoon van de belegger nog verschil of het beleggingsprofiel of de rating van de emittent of de omvang van de portefeuille? De toekomst, oftewel de rechtspraak, zal het uitwijzen.


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: