De zoektocht naar rendement


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Frank Brouwer

Over het afgelopen jaar (2013) was het rendement op Nederlandse staatsobligaties niet om enthousiast over te worden. Door het lage renteniveau is er in deze beleggingscategorie nauwelijks meer een fatsoenlijk rendement te behalen. Waarschijnlijk voor 2014 ook nog even niet. Gezien vanuit de deflatoire tendens. Echter op langere termijn neemt het risico van een (onverwachte) rentestijging toe. Zeker als de economieën van Europa normaliseren.

Beleggers zijn om reden van het lage rendement op staatsleningen in toenemende mate bereid om meer krediet en/of renterisico te nemen. In publicaties heeft men het dan over de “search for yield” of in gewoon Nederlands: “de zoektocht naar rendement”. Naast het verhogen van de looptijd wordt er belegd in Europese en Amerikaanse high-yield bedrijfs- en bankobligaties. Deze obligaties hebben in vergelijking met staatsleningen met dezelfde looptijd een aantrekkelijker rendement door een hogere rentecoupon en/of een lagere aankoopprijs.

Overzicht soorten credit ratingsNaast een lagere creditrating, zie de tabel links, kunnen deze high-yield obligaties ook zijn achtergesteld. Bij een “onverhoopt” faillissement van de uitgevende instelling van de achtergestelde lening worden eerst de bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers betaald. Vervolgens de concurrent schuldeisers en de normale obligatiehouders. Pas als laatste in de rij van schuldeisers, nog net voor de aandeelhouders, valt de beurt aan de achtergestelde obligatiehouders.

Over het algemeen geldt: hoe groter de spread tussen high-yield en AAA obligatieleningen, hoe hoger het risico! Bij een wijziging van het marktsentiment en/of verslechterde macro economische omgevingsfactoren reageren high-yield obligaties vaak veel heftiger dan vooraf verwacht!
 

Rabobank Ledencertificaten naar de beurs

Vanaf volgende week, 27 januari 2014, zijn de Rabobank Ledencertificaten genoteerd aan Euronext Amsterdam en voor iedereen beschikbaar als belegging in de vorm van een lening met een coupon van 6,5%. De lening heeft een achtergesteld karakter. Dus zoals hierboven beschreven een high-yield obligatie.

Certificaathouders keurden onlangs in een buitengewone vergadering de wijzigingen goed.
Jeroen Brenninkmeijer, columnist van BeursEffecten, heeft al op 7 november 2013, over de Rabobank Ledencertificaten, met als titel Exclusiviteit is soms een nadeel, een interessante column gepubliceerd.

De VEB1 heeft een aantal kritische geluiden laten horen rondom de communicatie naar de bestaande Ledencertificaathouders over de beursgang en de termijn van geldigheid van de prijsstelling van € 25,00. Een en het ander verdient volgens de VEB geen schoonheidsprijs.

Vorig jaar deed de Rabobank al veel stof opwaaien door tweemaal een schrijven te sturen aan haar cliënten, die al jarenlang in de Rabobank Ledencertificaten belegden, over de geschiktheid en werking van deze Ledencertificaten. De Rabobank heeft als norm gesteld dat het passend is om niet te veel te beleggen in één beleggingsproduct. Voor het product Rabobank Certificaten wordt door de Rabobank tot een spreidingsnorm van maximaal 20% van het totale vermogen van een cliënt als passend gezien.

Een yield van 6,5% bij uitgifte is vanzelfsprekend in dit renteklimaat een interessante belegging. Of dit nu ook in één lening maximaal 20% kan zijn is nog maar de vraag. Vanuit de gebruikelijke beleggingsleer is het te veel. De Rabobank is een solide bank en zal niet zo maar omvallen. Echter beleggers dienen zich wel te realiseren dat bij een verslechtering of uitblijven van een herstel van de economie de lening van de Rabobank, uit oogpunt van achterstelling, kwetsbaar is. Nederlandse banken zullen een extra buffer van achterstelde obligaties aanleggen, om gewone obligatiehouders extra te beveiligen tegen de risico’s van toekomstige bail-in regelgeving volgens kredietbeoordelaar Fitch.2

Ook kan bij een slecht kalenderjaar voor de Rabobank de uitbetaling van de rentecoupon van 6,5% geheel of gedeeltelijk in gevaar komen voor de beleggers in de Rabobank Certificaten. Tot slot zijn er voldoende mogelijkheden om in andere high-yields te beleggen tegen een vergelijkbaar rendement. Maar dan is de belegger wel gespreid en niet alleen afhankelijk van het wel en wee van in dit geval de Rabobank.

Concluderend acht ik het wel een interessante high-yield lening maar niet voor 20% van uw vermogen en ook één die wel een consequente montering behoeft.

 

1 Bron FD, 14 januari 2014
2 Bron Dow Jones Finwire news 20-1-2014: Negative Outlook on Rabobank's Long-Term IDR Reflects Pressure on the Group's Standalone Strengths

Auteur heeft op het moment van schrijven positie in Rabo Ledencertificaten


Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan en tevens mede-eigenaar van LBCM (www.lbcm-vermogensbeheer.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: