De zin van posities afdekken


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Frank Brouwer

Ingegeven door de opkoopprogramma’s en ruime monetaire maatregelen om de economieën te stimuleren door de centrale banken en overheden van de Verenigde Staten en Japan zijn de aandelenkoersen op de effectenbeurzen wereldwijd de afgelopen maanden sterk gestegen.

In vergelijking met Japan en de Verenigde Staten bleven de aandelenkoersen in Europa relatief achter. Maar ook in Europa zijn de koersen van aandelen sinds lange tijd weer behoorlijk opwaarts gericht. In Europa lijken de spanningen over de mogelijkheid van het uiteenvallen van de Euro afgenomen te zijn. Zijn aandelenkoersen op dit moment niet te ver doorgeschoten? Ligt een forse neerwaartse correctie van de aandelenkoersen niet voor de hand? En zo ja, is het dan verstandig om op de huidige koersniveaus aandelenposities af te bouwen en/of af te dekken met behulp van opties? Deze vragen zijn niet zo gemakkelijk te beantwoorden.
 

Huidige situatie

Gepubliceerde economische data uit de Verenigde Staten de afgelopen maanden laten een verbetering zien ten opzichte van de vorige perioden. Herstel van de huizenmarkt en werkgelegenheid geven steun aan de beurs. Aandelen uit de defensieve sectoren hebben het heel goed gedaan. Cyclische aandelen zijn daarentegen achtergebleven en hebben nog voldoende opwaarts koerspotentieel bij verder herstel van de economie. Er is nog geen sprake van een overdreven optimisme bij beleggers, zeker niet in Europa.

In Europa houdt de recessie voorlopig aan. Er is nauwelijks sprake van enige groeiverwachtingen voor de komende twee jaar. De economieën van de zuidelijke Europese landen zijn volledig ontspoort. Herstel gaat nog jaren duren. Aandelen in Europa zijn in vergelijking met Japan en de VS op basis van door de markt getaxeerde koers-winstverhoudingen voor 2013 wel aantrekkelijker gewaardeerd.
Spaarrekeningen en staatsobligaties geven op dit moment een zeer laag rendement (uit historisch oogpunt gezien). Beleggers zijn op zoek naar een hoger rendement en durven steeds meer in risicovollere assets, zoals aandelen, te beleggen.

Veel beursgenoteerde bedrijven hebben op dit moment hun balans goed op orde, rapporteren hogere cashflows en geven hoge dividenduitkeringen. Dit geeft beleggers vertrouwen om tegen hogere koersen in te stappen. De volatility index van de Chicago Boared Options Exchange (VIX), een index die de beweeglijkheid van de S&P500 indexopties weergeeft staat op dit moment ver onder zijn historisch gemiddelde van 200 dagen en zelfs 500 dagen. Het impliceert dat beleggers op dit moment risico’s durven te nemen. Bij toenemende onzekerheid op de financiële markten zullen beleggers risico-avers worden en zal de koers van de VIX index gaan stijgen.

In onze portefeuilles houden wij voor zover mogelijk rekening met onverwachte risico’s op aandelenmarkten. Het afdekken en het spreiden van risico’s hebben wij als onderdeel van de beleggingsstrategie opgenomen. “Bad case” scenario’s gebeuren helaas vaker dan de meeste hypothetische risicomodellen voorspellen. Een onverwacht heel slecht beleggingsjaar kan het rendement in de portefeuille voor jaren verstoren. Een heel slecht beleggingsjaar wil bijvoorbeeld zeggen dat het verkregen negatief rendement met twee standaardafwijkingen, circa 47,1%, van het gemiddelde afwijkt in het oppervlak van de normale verdeling van rendementen. Dit risico wordt aangeduid als tailrisk.
 

Risico's

In de Verenigde Staten nemen de zorgen toe over de overheidsfinanciën en het te ruime monetaire beleid wat kan leiden tot bubbels in bijvoorbeeld de aandelen en obligatiemarkt. Zodra de Amerikaanse centrale bank, de FED, besluit het monetaire beleid te gaan verkrappen waardoor de kunstmatige lage lange termijnrente stijgt, dan kunnen de aandelenkoersen (fors?) dalen.

In Europa wegen de aangekondigde bezuinigingen, hervormingen en het politieke klimaat op dit moment onevenredig zwaar door op de financiële markten. De verschillen tussen sterke en zwakke eurolanden blijven toenemen wat de ECB voor een dilemma stelt met betrekking tot haar beleid. Zonder bancaire en fiscale unie is het een moeilijke opgave voor de Europese Unie om een uniform beleid te voeren en mogelijk kunnen financiële markten hierdoor weer gestrest raken.

Het is verstandig hier rekening mee te houden en aandelenposities voor extreme volatiliteit af te dekken.
 

Afdekken risico's

Het afdekken via het kopen van putopties en/of gedekt schrijven van callopties op individuele index en aandelenposities is niet altijd zinvol en kan erg kostbaar zijn. De premie is onder meer afhankelijk van de volatiliteit, uitoefenprijs, looptijd, en rentestand.

Out of the money putopties zijn in aanschaf goedkoper dan at the money en in the money putopties. Deze opties bieden niet direct een afdekking van het neerwaartse risico. Het risico van een groot verlies door een “onverwachte” extreme daling van de markt kan met behulp van out of the money putopties worden gereduceerd. Gekochte out of te money put opties bieden op dat moment tegenwicht voor verder verlies van de onderliggende waarde(n) in een beleggingsportefeuille.

Met de huidige lage volatiliteitspremies zijn out of the money putopties, die gekocht worden (long) op dit moment redelijk aantrekkelijk geprijsd. Bij verder stijgende koersen kan eventueel nog overwogen worden door de belegger om gedekt (out of the money) callopties te schrijven om zo de geïnvesteerde put optie premie (gedeeltelijk) te compenseren.

Een volledige afdekking van het neerwaartse risico wordt met out the money opties niet verkregen. In het managen van het tailrisk wordt dit ook niet direct door de belegger beoogd. De belegger legt een bescherming onder zijn aandelenportefeuille tegen een extreme daling en betaalt daarvoor een relatief lage premie.


Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan en tevens mede-eigenaar van LBCM (www.lbcm-vermogensbeheer.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: