De beleggingsdoelstelling


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jaap Penders

Waarom belegt u? Voordat u gaat beleggen is het raadzaam deze voor de hand liggende vraag te beantwoorden. Veelal wenst de belegger groei van zijn belegd vermogen. Maar wat is de achterliggende wens als zijn vermogen gegroeid is? De beleggingsdoelstelling is tezamen met de risicobereidheid van een belegger een belangrijk uitgangspunt voor de selectie van beleggingen.

Het komt bij vermogensbeheerders en -adviseurs nog voor dat onduidelijkheid bestaat over de beleggingsdoelstelling van de cliënt1 en over het door hem gekozen risicoprofiel. Het onvoldoende doorvragen naar de achterliggende wensen van de cliënt, maar ook een onjuiste of niet ondubbelzinnige vastlegging van afspraken kan daar debet aan zijn.
 

Een passende belegging?

Bij vermogensbeheer zal de vermogensbeheerder het vermogen van zijn cliënt moeten beleggen conform de in de vermogensbeheerovereenkomst overeengekomen uitgangspunten. In juridische procedures toetst een rechter uiteindelijk of de vermogensbeheerder zich aan deze uitgangspunten heeft gehouden. In die procedures zou uitsluitend de vraag of beleggingen passen bij de situatie van de cliënt centraal moeten staan en niet een discussie over welke doelstelling of risicoprofiel overeen is gekomen. In de praktijk is dat helaas vaak niet het geval. Hieronder bespreek ik een uitspraak van de geschillencommissie van het Klachten instituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’) van 2 maart 2016, waar de discussie ging over volgens welk risicoprofiel mocht worden belegd.2
 

Geschillencommissie KiFiD

In oktober 2007 komt een vermogensbeheerder overeen om het vermogen van een cliënt te beheren. De cliënt heeft vermogensgroei tot doel. Aan de hand van antwoorden op een vragenlijst heeft de cliënt een neutraal risicoprofiel. De vermogensbeheerder bevestigt in een brief van september 2007 aan de cliënt dat “op zijn verzoek offensief wordt belegd, maar dat op basis van de antwoordlijst neutraal belegd zou kunnen worden”. Vervolgens is offensief belegd.

Eind 2013 klaagt de cliënt over een verlies van € 40.000 van zijn belegd vermogen. Een onderdeel van zijn klacht is dat hij een neutraal beleggingsprofiel is overeengekomen en dat de vermogensbeheerder zonder zijn toestemming volgens een te offensief profiel heeft belegd.

De geschillencommissie acht de bovengenoemde bevestiging van het risicoprofiel voor meerdere interpretaties vatbaar. Niettemin oordeelt de geschillencommissie op basis van het gedrag van de cliënt dat hij goed op de hoogte was van het gevoerde beleggingsbeleid en dat hij hiermee akkoord was. Daarmee wijst de geschillencommissie de klacht af.
 

Conclusie

Een vermogensbeheerder doet er goed aan om de echte beleggingsdoelstelling en wensen van de cliënt te onderzoeken. De bovengenoemde uitspraak onderstreept de noodzaak van een uitdrukkelijk akkoord en juiste en eenduidige vastlegging van de wensen en uitgangspunten. Als belegger is het raadzaam u regelmatig de vraag te stellen wat u met uw beleggingen wilt bereiken. Daarmee houdt u uw doel goed voor oog en het voorkomt een teleurstelling.
 

1 Zie bijvoorbeeld rechtbank Noord-Holland, 30 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:3451
2 Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 2 maart 2016, nr. 2016-98


Jaap Penders is eigenaar van Penders Advocatuur (www.pendersadvocatuur.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. De column heeft een educatief doel. De daarin verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch advies in welke vorm dan ook. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Columnist heeft geen zeggenschap over de website van BeursEffecten. Columnist is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de column en (de informatie op) voornoemde website.


Ook interessant: