Converteerbare obligaties, tips & tricks


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Frank Brouwer

De rente wordt door de Amerikaanse centrale bank al geruime tijd kunstmatig laag gehouden. Door de alsmaar dalende rente op de geld- en kapitaalmarkten zijn obligatiebeleggers, vooral ingegeven door de zoektocht naar een hoger rendement, steeds meer bereid risico’s te nemen. Naast de vraag naar de “veilige” overheidsleningen van bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten is er een toenemende vraag naar staats- en bedrijfsobligaties uit de zuid Europese landen en de (valutair) beweeglijke leningen uit de opkomende markten en bedrijfsleningen met lage creditrating. Populair gezegd junk bonds.

Grofweg kan de beoordeling van obligatieleningen worden verdeeld in twee categorieën:

  • Investment grade; dit zijn kwalitatief goede leningen met een relatief lage rentecoupon.
  • Speculative grade; dit zijn leningen van een mindere debiteuren kwaliteit met een relatief hoge rentecoupon (high yield).

Door de toenemende vraag naar high yield obligaties is de risico opslag tussen investment grade en speculative grade obligaties de afgelopen maanden fors gedaald in de meeste obligatie beleggingscategorieën.

Bij een toekomstige (relatief kleine) stijging van het huidige historisch zeer lage renteniveau en/of tegenvallende economische ontwikkelingen kunnen obligatiehouders behoorlijke averij oplopen in hun portefeuilles. Beleggers in high yield obligaties worden voor tegenvallers in de toekomst waarschijnlijk niet meer voldoende gecompenseerd voor het extra risico wat zij nemen. Mogelijk dat het renteniveau in Europa voorlopig nog geruime tijd laag blijft, waardoor beleggers in obligatieleningen nog kunnen profiteren en zodoende een hoger rendement realiseren dan op spaarrekeningen verkrijgbaar is bij de verschillende banken.
 

Voorzichtigheid en oplettendheid

Voorzichtigheid en oplettendheid in de huidige markt is zeker aan te raden.
Het (vooraf) bestuderen van de rentemarkten, continue monitoring en het aanbrengen van spreiding in de obligatieportefeuilles van verschillende soorten obligatiestrategieën en looptijden is een noodzakelijk gegeven, ten einde het rendement en risico zo goed mogelijk te managen.
Obligatiehouders die bijvoorbeeld nu nog obligaties aanschaffen op het huidige renteniveau zullen rekening houden met het feit dat ondanks de lage inflatie de reële rente voor bepaalde leningen op dit moment negatief uitvalt. Een negatieve reële aanvangsrente leidt in de toekomst tot een teleurstellende performance in de obligatieportefeuille.
 

Beleggen in converteerbare obligaties?

Een alternatief waar de meer risicozoekende obligatiebelegger (is dit wellicht een aandelenbelegger?) niet direct aan denkt is een belegging in converteerbare obligaties.
Wat is een converteerbare obligatie zult u misschien zeggen?
Een converteerbare obligatie is een rentedragende obligatie uitgegeven door een onderneming waarvan de bezitter (de houder) tijdens de looptijd het recht (het conversierecht) heeft de obligatie tegen vooraf gestelde voorwaarden (conversieratio) en prijs (de conversieprijs) om te ruilen (te converteren) naar aandelen van de betreffende onderneming.

Eenvoudigheid halve kan worden gesteld dat de koers van een converteerbare obligatie voor een belegger zich in drie verschillende investeringsstadia kan bevinden. Deze stadia zijn afhankelijk van de koers van het onderliggende aandeel van de uitgevende instelling van de converteerbare obligatie.

Stadium 1: Obligatie gerelateerd. Bij een lage koers van het aandeel ten opzichte van de conversieprijs zal de converteerbare obligatie zich gedragen als een normale obligatie, indien de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling niet noemenswaardig is veranderd. De houder van de converteerbare obligatie zal dan niet tot conversie overgaan. De kostprijs om de aandelen te verwerven via conversie (de conversie-equivalent) is nadelig. De opbrengsten voor de houder bestaan uit de ontvangen rente coupon.

Stadium 2: Zowel aandeel als obligatie gerelateerd. Voor beleggers is dit een interessant stadium om converteerbare obligaties aan te schaffen. De houder van de converteerbare obligatie heeft in dit stadium kans op koerswinst bij een aantrekkende aandelenkoers, zoals een gewone aandeelhouder, maar ook in grote mate de zekerheid van een obligatiebelegger (de rentecoupon), bij een onverhoopte forse terugval van de aandelenkoers van de onderneming. De koers van de converteerbare obligatie daalt minder dan van het onderliggende aandeel.

Stadium 3: Aandeel gerelateerd. De koers van het aandeel ligt (ver) boven de conversieprijs. De koers van de obligatie gedraagt zich in verhouding ongeveer gelijk met de koers van het onderliggende aandeel.

Converteerbare obligaties zijn uit beleggingsperspectief in de huidige aandelen- en obligatiemarkt interessant. De prijzen van aandelen zijn over de gehele linie in het jaar 2013 en 2014 gestegen. Met converteerbare obligaties kan met een beduidend lager risico dan aandelen geprofiteerd worden van verdere koersstijgingen van aandelen. Tijdens de kredietcrisis daalde de koersen van converteerbare obligatieleningen relatief beperkt ten opzichte van aandelen en high yield obligatieleningen. (Binnen het segment converteerbare obligaties is overigens ook spreiding aan te brengen in investmentgrade en speculative grade).
Converteerbare obligaties vormen een goede aanvulling op een gespreide beleggingsportefeuille.
 

Nadelen converteerbare obligaties

Uiteraard hebben ook converteerbare obligaties niet alleen maar voordelen. Let bij de selectie van deze obligaties minimaal op de volgende punten:

  1. De betaalde premie (conversiepremie) ten opzichte van aandelenbeleggers. Van positieve ontwikkelingen binnen het bedrijf zullen aandeelhouders eerder profiteren.
  2. Tussentijdse aflossingsmogelijkheid van de uitgevende instelling (callrisk).
    Er vindt een geforceerde conversie plaats die in het nadeel werkt van de houder van de converteerbare obligatiehouder.1
  3. Overnamerisico door een andere partij en/of zittende management.
    De converteerbare obligatiehouder kan mogelijk niet meer profiteren van toekomstige koersstijgingen bij verandering/doorhaling van de koersnotering van het “oude” aandeel en blijft zitten met een obligatie die een lagere rente betaalt dan een vergelijkbare normale bedrijfsobligatie.2
  4. Doorgaans wordt een lagere nominale rentecoupon betaald in vergelijking met een normale obligatielening van de uitgevende instelling.

In portefeuilles van relaties van LBCM zijn converteerbare obligaties een belangrijke beleggingsstrategie en vormen zij een goede aanvulling in de aandelen en obligatieportefeuilles.
 

1Bron: Analysis of Convertible bonds, callrisk.  Bond markets, analysis and strategies, 3e edition.Frank J. Fabozzi
2Bron: Analysis of Convertible bonds, takeover risk. Bond markets, analysis and strategies, 3e edition.Frank J. Fabozzi


Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan en tevens mede-eigenaar van LBCM (www.lbcm-vermogensbeheer.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: