Converteerbare obligaties

(Advertentie)

Converteerbare obligaties (of convertibles) zijn obligaties die binnen een bepaalde periode onder vooraf bepaalde voorwaarden tegen aandelen kunnen worden omgewisseld. Een beleggingsproduct grof gezegd tussen aandelen en obligaties in.
 

Conversievoorwaarden

De voorwaarden van converteerbare obligaties noemt men de conversievoorwaarden. Deze voorwaarden staan bij een emissie van vooraf duidelijk in het prospectus vermeld. De conversievoorwaarden gaan over:

Beleggen in converteerbare obligaties

Beleggen in converteerbare obligaties kan zeer aantrekkelijk zijn. Zowel door conversie als door koerswinst. Het koersrisico is op convertibles in eerste instantie minder dan dat meteen in aandelen belegd zou worden. Nadeel is echter wel dat de couponrente veelal lager zal liggen dan bij een normale obligatie.