Certificaten aandelen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Op de beurs worden veelal certificaten van aandelen verhandeld. Op uw effectenrekening staan bijvoorbeeld 500 cert. XYZ Bank. Dit wil zeggen dat u 500 certificaten op aandelen XYZ Bank in depot heeft, geen enkel aandeel van XYZ Bank zelf. De aandelen zijn in het beheer van een administratiekantoor die hiervoor vervangende certificaten uitgeeft. Het administratiekantoor oefent veelal de rechten uit.
 

Waarom aandelencertificaten?

De eerste reden voor het uitgeven van certificaten is beperking van zeggenschap dat het houden van een aandeel meebrengt, al hoeft de certificaathouder niet altijd afstand te hebben gedaan hiervan. Vaak is bepaald dat wanneer een houder van certificaten deze inwisselt voor aandelen (royeren), de houder niet meer dan 1% van het geplaatste aandelenkapitaal mag bezitten.

Ten tweede speelt de wijziging van coupure een rol. Wanneer een aandeel € 10.000 nominaal is, kan er minder belangstelling voor zijn dan wanneer dit € 100 is. Door certificaten uit te geven wordt dit opgelost.

Een derde reden kan zijn het verhogen van de verhandelbaarheid. Een aandeel op naam kan men dan administreren, en er vervolgens een certificaat op uitgeven. Dit zijn dan weer aandelen aan toonder.

De laatste reden is het opnemen van buitenlandse aandelen. Deze "shares" zijn op naam, zie voor verdere uitleg de voorgaande alinea.
 

Andere soorten:

Lees meer over Beleggen in aandelen