De bitcoin; geld of niet?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Het was natuurlijk te verwachten dat de rechter zich op een zeker moment zou moeten buigen over de vraag of de bitcoin als geld moet worden gezien. Dat gebeurde toen 2 partijen een overeenkomst sloten over de koop van 2.750 bitcoins tegen een koopprijs van Euro 8,05 per bitcoin. De koopprijs werd betaald, maar er werden maar 990 bitcoins geleverd. 

De rechtbank keek eerst naar de definitie van artikel 6:112 BW: het geld dat ter voldoening van de verbintenis wordt betaald, moet op het tijdstip van de betaling gangbaar zijn in het in welks geld de betaling geschiedt. Er moet dus sprake zijn van gangbaar geld. Daaruit blijkt echter dat er op zich dus wèl ruimte is voor andere soorten geld en dat was ook wat de koper betoogde.
 

Wettig betaalmiddel of particulier ruilmiddel?

Bij de beantwoording van de vraag of het een wettig betaalmiddel is, ging het echter mis. Volgens een Verordening van de EG is de Euro namelijk het enige wettelijke betaalmiddel in Nederland.

Daarnaast had ook de Minister van Financiën zich al in die zin uitgelaten bij de beantwoording van schriftelijke Kamervragen. Volgens de Minister viel de bitcoin niet onder de definitie van (elektronisch) geld in de zin van de Wet financieel toezicht. De Minister zag het als een ruilmiddel tussen particulieren.
 

Oordeel rechtbank

Dat de bitcoin alleen een ruilmiddel is, was vervolgens ook het oordeel van de rechtbank. In geval van `wanprestatie’ heeft men dus ook geen recht heeft op vergoeding van schade door verschillen in de wisselkoers.

Dat de bitcoin mogelijk op grote schaal wordt verhandeld en dat er sprake is van wisselkoersen achtte de rechtbank niet van belang want, zo oordeelde de rechtbank, op die manier wordt bijvoorbeeld ook in edelmetalen gehandeld, maar edelmetalen zijn ook geen gangbaar geld.
 

Geen verrassing

Het oordeel komt natuurlijk niet als een verrassing. Ook de Nederlandse Bank zag in een rapport wat eerder dit jaar verscheen digitale valuta zoals de bitcoin niet als bruikbare vervanger van geld. Volgens DNB zijn er teveel problemen op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak en fluctueert de waarde teveel om het als rekeneenheid te gebruiken of als oppotmiddel.

De nieuwe virtuele munt krijgt echter steeds meer bekendheid, ook in Nederland, en er wordt veel geschreven over de kansen die nieuwe valuta bieden voor de toekomst, ondanks alle risico’s. Naar verluidt worden bitcoins ook in Nederland steeds vaker geaccepteerd en zijn in Canada zelfs de eerste bitcoin pinautomaten gesignaleerd.

De toekomst zal moeten uitwijzen of de bitcoin in Nederland ooit een wettig en veilig betaalmiddel zal worden. Het ruilen via bitcoins gaat in ieder geval door en zoals het spreekwoord luidt: `ruilen doet huilen’. De volgende rechtszaak is dus een kwestie van tijd. Wie weet hoe de wereld er dan uitziet.


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: