Betaald beleggingsadvies; wat levert het op?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jeroen Brenninkmeijer

Terwijl ministers Dijsselbloem en Blok volop de aandacht trekken met de onteigening van SNS en het “woonakkoord”, zullen de beleggers dit jaar de vruchten plukken van de maatregelen van minister Jan-Kees de Jager. De vraag is of u de uitwerking van het provisieverbod ervaart als zure of als zoete vruchten.

De uitwerking van de maatregelen heeft grote impact op de beleggers die nu in beleggingsadvies zitten. Deze groep betaalt tot op heden een wat hoger tarief voor de transacties en de rest van de inkomsten van de beleggingsinstelling zijn afkomstig van de kickback op de beleggingsproducten. Ze verdienden gemiddeld tussen de 0,5% en 0,7% op het vermogen in de beleggingsfondsen via de kickback. Bij garantieproducten en alternatieve beleggingen ligt de vergoeding meestal nog veel hoger. Als u zich afvroeg waarom uw beleggingsadviseur u in het verleden adviseerde om te stoppen met het beleggen in aandelen en over te stappen naar beleggingsfondsen, dan snapt u nu waarom. Het verdienmodel was ook de reden waarom de grootbanken vrijwel nooit indextrackers adviseerden aan hun klanten (die geven immers geen kickback). Het antwoord was steevast: “wij geloven in de toegevoegde waarde van actieve beleggingsfondsen”. Feit is dat meer dan 80% van de beleggingsfondsen op de langere termijn (>5 jaar) niet in staat is haar eigen benchmark te verslaan. Tot zover dus een dikke duim omhoog voor Jan-Kees de Jager, die heeft gezorgd dat de perverse prikkel om alleen kickback betalende beleggingsfondsen aan te bieden gaat verdwijnen.

Maar nu de keerzijde; wat gaat u dan betalen voor het beleggingsadvies? En wat heeft het beleggingsadvies u tot heden opgeleverd? De laatste vraag kan ik niet voor u beantwoorden, maar de transparantie van de kosten voor beleggingsadvies maakt wel inzichtelijk wat u gaat betalen. De manier waarop de nieuwe advieskosten worden berekend verschilt, maar het gaat in de regel over een percentage over het belegde vermogen. Per saldo zullen de kosten voor een belegger met € 100.000 rond de 0,9% komen te liggen (plus of min 0,2% afhankelijk van de vorm & aanbieder). En dat roept de vraag op of de kosten in verhouding staan tot de baten.
 

Wat zou u mogen verwachten?

Beleggingsadvies kent veel vormen, we benoemen voor het gemak de twee meest voorkomende types, waar u zeker op zou moeten rekenen.

KOOP of VERKOOP: de meest voorkomende vorm van advies is voor een aan- of verkoop van een belegging. Op grond van de research van uw beleggingsinstelling krijgt u per telefoon of in geschrift een advies.

TACTISCHE ALLOCATIE: u krijgt het advies om uw belang in aandelen of obligaties te vergroten of verkleinen. Dit advies komt in de praktijk vooral voor wanneer u buiten het vastgestelde beleggingsprofiel belegt. Dan is er de dwang om conform de zorgplicht van de beleggingsinstelling u daarop te wijzen en te adviseren. Wat helaas veel minder voorkomt, is een advies om uw risico te beperken op grond van de marktverwachtingen. Terwijl juist deze adviezen de grootste invloed hebben op uw rendement.

De nieuwe, transparante, tariefstructuur heeft namelijk ook ongewenste bijeffecten. U zult bijvoorbeeld niet snel geadviseerd worden om het renterisico te beperken door vastrentende beleggingen tijdelijk op een deposito of spaarrekening te zetten. Dit advies levert namelijk minder inkomsten op voor de beleggingsinstelling. Die ontvangt immers een vergoeding over het belegde vermogen en verdient dus minder als er meer geld op een spaarrekening staat.

De centrale vraag blijft echter of uw beleggingsadviseur voldoende tijd heeft om u regelmatig en vooral pro-actief te adviseren. De prikkel voor de adviseur om extra provisie te genereren is straks verdwenen, dus zou u advies mogen verwachten dat echt gericht is op uw belang. In hoeverre de klant de nieuwe, zichtbare kosten op waarde schat is nog de vraag. Per saldo zal de dienstverlening niet noemenswaardig duurder zijn dan de huidige situatie, waarin de kosten in het product verstopt zaten. Veel kenners zijn echter bang dat de belegger nu massaal gaat kiezen voor execution only dienstverlening (dus geen advies meer, de belegger gaat het helemaal zelf doen). Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van Jan-Kees de Jager. De bal ligt bij de beleggingsinstellingen om hun toegevoegde waarde te bewijzen aan hun klanten. Hopelijk is de klant er al van doordrongen, want een goed advies is immers veel waard!


Jeroen Brenninkmeijer is partner en vermogensbegeleider bij MJR Advies (www.mjradvies.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. Deze column is bedoeld als achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de financiële markten en de regelgeving. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en is geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. MJR Advies houdt zich niet bezig met het aanbevelen van beleggingen of beleggingsproducten en heeft bedrijfsmatig geen beleggingsposities. Eventueel vermelde financiële instrumenten dienen puur als voorbeeld en zijn nooit bedoeld als aanbeveling. Raadpleeg meer bronnen en neem zelf uw beslissingen. MJR Advies is niet vergunningplichtig en biedt onafhankelijke financiële ontzorging voor ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren.


Ook interessant: