Beleggersgedrag in China


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

Griekenland stond de afgelopen weken dagelijks in de belangstelling. Politici slaagden er lange tijd maar niet in een deal te sluiten, maar inmiddels lijkt er iets te zijn wat lijkt op een afspraak over de schuldpositie van Griekenland. Hoe duurzaam die afspraken zijn, zullen we gaan zien.

In de tussentijd speelde zich in China een heel ander soort ‘crisis’ af, die in allerlei publicaties wel benoemd werd, maar waar soms de nuance nogal ontbrak. De Chinese aandelenbeurs daalde in korte tijd (3 weken) circa 30% en dan mag je van een krach spreken. Maar voordat ik hier een nuancering aan geef, eerst wat meer achtergrond over beleggen in China.
 

Beleggen in China

Beleggen in Chinese aandelen vergt een grondige studie vooraf. Er zijn verschillende ‘soorten’ aandelen, waarbij de volgende de belangrijkste zijn:

  • A-aandelen: aandelen in Chinese ondernemingen verhandelbaar in China aan de beurzen van Shanghai en Shenzhen, uitsluitend voor Chinezen zelf en genoteerd in de Chinese munt (CNY)
  • B-aandelen: zelfde als A-aandelen, maar dan wel toegankelijk (in zeer beperkte hoeveelheid) voor buitenlandse investeerders
  • H-aandelen: aandelen in Chinese ondernemingen, maar verhandelbaar aan de beurs van Hong Kong en toegankelijk voor buitenlandse investeerders.
  • Daarnaast zijn er nog zogenaamde ‘Red Chips’, P-, S-, J- en L-aandelen (maar dit zijn allemaal kleinere deelmarkten)

Voor ons, Westerse beleggers, zijn eigenlijk met name de H-aandelen relevant en investeerbaar.
 

Invloed Chinese overheid en Chinese nationale bank

Naast de uitgebreide ‘keuze’ in aandelen dienen beleggers ook nog eens rekening te houden met de invloed van de Chinese overheid en de People’s Bank of China (PBoC, de Chinese nationale bank). In de afgelopen weken is een aantal maatregelen genomen, die - door onze Westerse bril bekeken - als inmenging in financiële markten gezien kunnen worden.

Performance aandelen ChinaVoorbeeld zijn het ondersteunen van koersen, handel in aandelen langdurig stilleggen vanwege te grote fluctuaties, en diverse andere maatregelen waarbij sommige wenkbrauwen gingen fronsen.

Met dit in het achterhoofd, laten de recente koersontwikkelingen zich iets beter verklaren. De grafiek geeft de ontwikkeling weer van de beide Chinese aandelenbeurzen in vergelijking met de MSCI China, die de voor buitenlandse beleggers beschikbare aandelen volgt.

Duidelijk af te lezen is de enorme stijging en daarop volgende correctie van de A-shares. Terwijl de MSCI China een veel gematigder ontwikkeling laat zien.
 

Hoe kunnen we dit verklaren?

De verklaring zit met name in Chinees beleggersgedrag. Chinezen staan bekend als gokkers en zo handelen ze ook op de aandelenmarkt. Dat gokken uit zich in beleggen met geleend geld en door met heel velen dezelfde aandelen te kopen. Deze vorm van momentumbeleggen leidt tot een enorm kuddegedrag en sterk stijgende en dalende koersen. De afgelopen maanden zagen we dan ook een sterk voorbeeld van hoe kuddegedrag een markt ‘beïnvloedt’. Prijzen van aandelen worden niet zozeer gedreven door onderliggende fundamentele ontwikkelingen, maar door het verschijnen en weer verdwijnen van kopers en verkopers. Voor de beurzen in Hong Kong geldt dit veel minder: buitenlandse beleggers laten zich minder leiden door kuddegedrag en zijn minder goklustig.
 

Hoe hierop in te spelen?

Zoals eerder aangegeven, is het voor buitenlandse beleggers nauwelijks mogelijk om in de Chinese A-markt te beleggen. We zouden deze markt dan ook kunnen negeren als het gaat om de duiding van de economie of aandelenmarkt. En toch stond de pers de afgelopen weken vol met de koersontwikkelingen op die beurzen. Vreemd, het lijkt wel alsof men niet goed geïnformeerd was.

Belangrijker is te kijken naar de ontwikkeling van de H-shares (in Hong Kong dus), die een wat genuanceerder en reëler beeld geven van de huidige stand van zaken. En waar de correctie dus ook heeft plaatsgevonden, maar in mindere mate.

Chinese aandelenmarkten blijven overigens wel een ‘bumpy ride’ af en toe. Maar iedere snelgroeiende markt in een land dat sterk in ontwikkeling is, ook op financiële gebied, zal zo’n beeld laten zien. Staar je als belegger niet blind op ontwikkelingen in een bepaalde index waar je niet in kunt beleggen.

De moraal van dit verhaal: bezint eer ge begint met beleggen in Chinese aandelen.


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: