Beleggen tegen catastrofes


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

Zoals iedereen schrik ik ook telkens weer van de enorme impact van natuurgeweld op onze aardbol. De schade en het leed van bijvoorbeeld de storm op de Filipijnen is enorm. Het is vaak lastig om je een voorstelling te maken van de ellende als je er niet bent geweest en het niet met eigen ogen hebt gezien.

Ik zal op deze plaats geen oproep doen tot het storten van geld op giro 555. Dat laat ik aan ieders persoonlijke visie en overtuiging over. Zoals het hoort naar mijn idee. Maar de zoveelste natuurramp deed me weer eens denken aan ‘catastrophe bonds’ (cat bonds of catastrofe obligaties) of misschien een meer ethische benaming voor hetzelfde: “Insurance linked bonds”. En voordat u hier stopt met lezen uit verontwaardiging over het koppelen van beleggingsproducten aan menselijk leed bij een storm... Natuurgeweld is van alle tijd en je verzekeren tegen rampen ook.
 

Cat bonds dienen als herverzekering

Catastrophe bonds zijn obligaties waaraan verzekeringen tegen rampspoed zoals tornado’s, overstromingen of aardbevingen ten grondslag liggen. Daarnaast kan belegd worden in bijvoorbeeld luchtvaart- of zeevaart risico’s. Maar ook kan er belegd worden in risico’s op gebied van bijvoorbeeld langer leven en pandemieën. Het betreft hier dus een breed scala aan beleggingsmogelijkheden, met als gemeenschappelijk kenmerk dat de verkoper van deze cat bonds hiermee risico’s herverzekert. Bijkomend voordeel voor de uitgevende onderneming is dat de risico’s van de balans zijn en dus minder kapitaalsbeslag leggen op een onderneming.

Een belegger in catastrophe bonds heeft een paar voordelen: het rendement is redelijk voorspelbaar en de risico’s zijn meetbaar/beheersbaar en kennen vooral een lage volatiliteit. Daarnaast kent het een lage correlatie met traditionele beleggingsklassen zoals aandelen en gewone obligaties.
 

Werking cat bonds

De werking van een catastrofe bond is als volgt: de emittent sponsort de opzet van een 'Special Purpose Vehicle (SPV)', waarin het geld dat de initiële beleggers inleggen als onderpand wordt aangehouden in de vorm van effecten met een rating AAA of soms in cash. De cat bonds zelf zijn obligaties die dit vehikel uitgeeft, met een gemiddelde looptijd van drie tot vijf jaar. De koper ontvangt een rendement op basis van de verzekeringspremie en de variabele rente op de geldmarkt. Cat bonds halen hun rendement uit het niet uit hoeven keren van verzekeringsgelden. Verlies wordt alleen geleden als zich een grote natuurramp voltrekt.

De obligaties worden dan ook gekenmerkt door grote staartrisico’s. Immers: in 99% van de gevallen is het rendement conform verwachting, echter in 1% van de gevallen is er een kans op een rendement van meer dan -30%. Voor de beheerder van een catastrofe obligatie ligt er dus een grote taak voor het controleren van het staartrisico.

Voor de eindbelegger bekent dit in zijn algemeenheid een beleggingsproduct met een stabiel rendement en een lage volatiliteit, zoals blijkt uit onderstaande grafiek van Credit Suisse.

Beleggen tegen catastrofes

Beleggen tegen catastrofes met cat bonds?

Hoe kun je als belegger nu inspelen op deze beleggingskans? De mogelijkheden zijn vooralsnog beperkt en zijn vooral gericht op grote institutionele beleggers. De laatste tijd zien we echter wat vormen in de markt ontstaan die ook voor de kleinere belegger toegankelijk zijn. Veelal echter zijn het fondsen met beperkte liquiditeit. Binnenkort introduceert Schroder een dagelijks verhandelbaar fonds op hun platform waarbij onderliggend een al langer bestaand fonds van Secquaero uit Zwitserland.

Alhoewel een beleggingsproduct tegen catastrofes in eerste instantie de wenkbrauwen kan doen fronsen, zie ik uit oogpunt van risicodiversificatie binnen een breed gespreide portefeuille toegevoegde waarde van een belegging in catastrophe bonds.


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: