Een nieuw tijdperk


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Ype Schaap

Wij willen u introduceren in een nieuw tijdperk van beleggen. Dat nieuwe tijdperk van beleggen is overigens al weer een paar jaar oud maar lijkt voor een langere periode mee te kunnen. In deze column willen wij graag met u stilstaan bij de stijl van beleggen vóór het uitbreken van de kredietcrisis om vervolgens de periode vanaf 2008 te beschrijven.

Begin jaren tachtig beleefde de Amerikaanse economie een periode van dubbelcijferige geldontwaarding. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, destijds Paul Volcker, wilde ten koste van alles een einde maken aan deze periode van hoge geldontwaarding. Tot grote afschuw van president Jimmy Carter liet Volcker de officiële rente oplopen tot 20% in juni 1981.

De Amerikaanse economie zuchtte onder de torenhoge rentestanden en kon niet anders dan krimpen. In 1982 liep de werkloosheid snel op en bereikte eind 1982 een top van 10,8%, bijna 5%-punt meer dan in 1979 nog het geval was geweest. Maar in 1983 begon het tij te keren, de monetaire politiek van Volcker had gewerkt en de geldontwaarding was beteugeld. Daarna ging het met beurskoersen snel de goede kant op, ook op de Westerse beurzen die de New Yorkse effectenbeurs trouw volgden. Met een rendement van nog steeds ruim 11% voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties kon de rente in 1983 maar één kant op en dat was lager, waardoor aandelen aan aantrekkelijkheid wonnen.

Beleggers wilden hoge rendementen en waren bereid daarvoor de nodige risico’s te nemen. Junkbonds, zeer risicovolle obligaties, beleefden hun hoogtijdagen en aandelen begonnen flink op te lopen totdat daar in oktober 1987 plots een einde aan kwam door een heuse beurscrash. Maar na het snelle herstel van de crash waren de trossen los. Beleggers wilden aandelen en het maakte vaak niet uit wat de bedrijven deden als het maar toekomstperspectief leek te hebben.

Eind jaren negentig werd er vol ingezet op de revolutie die zou gaan plaatsvinden op het internet. Toen vlak na de eeuwwisseling de internetrevolutie uitbleef en beleggers ontdekten dat het internet “gewoon” zou gaan evolueren brak er tumult uit onder beleggers in internet en communicatie bedrijven. Toen de Fed, onder de leiding van Volcker’s opvolger Alan Greenspan, opnieuw ingreep kon dat niet anders dan met een verlaging van de officiële rente waardoor de laatste fase van een tijdperk aanbrak. Nog een keer gingen veel beleggers en banken los op aandelen en vastgoed, om vervolgens in de nacht van 14 op 15 september 2008 tegen de kredietcrisis-muur te verongelukken. Het faillissement van de Amerikaanse effectenbank Lehman was die muur waar de hele financiële wereld zich op stuk reed. Het tijdperk van honger naar koerswinst waarin dividend onbelangrijk was, kwam plots ten einde.

Sinds de start van de kredietcrisis zijn beleggers weer beleggers geworden en laten de speculanten zich nog nauwelijks zien op de beurs. De belegger, die nu plots zeer risico-avers is geworden, wil nu vooral weer inkomsten uit zijn of haar beleggingen en zoekt juist die aandelen die een belangrijk deel van hun winst uitkeren. Aandelen waarvan het dividend lijkt te gaan oplopen, krijgen volop aandacht van beleggers terwijl dezelfde beleggers deze bedrijven 10 jaar terug nog visieloos noemden. In het oude tijdperk van beleggen werd van een onderneming verwacht de winst binnen het bedrijf te laten werken in plaats van deze winst terug te geven aan de aandeelhouders.

Om beleggers te enthousiasmeren moeten bedrijven tegenwoordig stabiele winstgroei laten zien. De tijd waarin bedrijven hun schulden opbliezen tot het absolute maximum en daarvoor beloond werden met oplopende koersen lijkt lang vervlogen. Natuurlijk zijn er nog veel bedrijven die bewust een flinke schuldenpositie aanhouden, vaak omdat deze bedrijven een prachtig rendement ophalen met elke euro die ingezet wordt. Maar zelfs deze bedrijven willen slechts schulden van een acceptabele omvang die beleggers niet tot nadenken zal zetten. Sinds 2008 is het beleggen eigenlijk weer net zoals het vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog was, er wordt namelijk weer gekeken naar de totale opbrengst, de eventuele koerswinst maar vooral naar het constante hoge dividend, op beleggingen.

De aandelen die voldoen aan de nieuwste eisen van beleggers zijn vaak al decennia beursgenoteerd en kunnen dus eenvoudig gevolgd worden in hun prestaties vanaf een moment dat het vorige tijdperk nog niet was afgesloten. Een Amerikaans onderzoek dat beursgenoteerde bedrijven onderzocht die voldeden aan de eisen van solide winstgroei, een constant en goed dividendrendement gaven, een stevig marktaandeel hadden en ook nog eens beschikten over een goed management, deden het tussen 2004 en 2011 veel en veel beter dan de brede Amerikaanse S&P500-index. Terwijl de S&P500 in de onderzochte periode van 8 jaar jaarlijks met ongeveer 5% steeg, leverden de aandelen die voldeden aan de nieuwe beleggingseisen een gemiddeld jaarlijks rendement op van ruim 11% terwijl deze aandelen zich ook nog eens veel minder bewegelijk gedroegen dan de S&P500-index.

Ook in Nederland zijn bedrijven te vinden die voldoen aan de eisen van het beleggen in het nieuwe tijdperk. Het bij iedereen bekende Royal Dutch Shell is een voorbeeld van een aandeel dat is genoteerd op het Damrak en voldoet aan de nieuwe eisen. Deze oliereus die op alle continenten aanwezig is, keert zijn aandeelhouders viermaal per jaar een dividend uit, wat de belegger een rendement van bijna 5% oplevert op de huidige koers. Naast Royal Dutch Shell zijn er nog genoeg aandelen, in binnen- en buitenland, te vinden die voldoen aan de nieuwe eisen van beleggen waardoor de toekomst van beleggen er wat ons betreft rooskleurig uitziet.
 

Auteur heeft op het moment van schrijven geen positie in Royal Dutch Shell.

 

Ype Schaap was ten tijde van het schrijven van deze column portfoliomanager bij Antaurus te Baarn, www.antaurus.nl

Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie over de financiële markten. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Professioneel houdt Antaurus posities aan in veel Benelux-aandelen. Elk Benelux-aandeel wordt beschouwd als een potentieel interessante belegging en alles wat Schaap schrijft moet vanuit die optiek worden gelezen. Raadpleeg meerdere bronnen en neem zelf beslissingen. Antaurus B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).


Ook interessant: