Beleggen met een mening of een meetlat; wat levert meer op?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jeroen Brenninkmeijer

Op het moment dat je gaat beleggen, verwacht je beloond te worden voor het feit dat je een risico neemt. Kortom, de belegging houdt een impliciete belofte in dat je een rendement maakt op het geïnvesteerde vermogen. Waarom lopen er dan toch zoveel beleggers rond, die het gevoel hebben dat ze het geluk niet aan hun zijde hebben of die steeds achter de feiten aanlopen?
 

Rendementen uit het verleden...

Beleggingsinstellingen schermen graag met het rendement dat ze in het verleden hebben behaald. De ene rept over het afgelopen jaar, de andere over het gemiddelde rendement over een aantal jaren. Zelden zijn deze resultaten in lijn met de ervaringen van de beleggers.

De belofte van een hoger rendement dan de markt is wat de klant graag ziet en wat het beleggingsproduct of de vermogensbeheerder dus graag voorspiegeld. De eerste vraag is of dat een eerlijke en realistische voorstelling van zaken is. De tweede vraag is of het zo belangrijk is om een hoger rendement na te streven dan het marktrendement.

Volgens mijn bescheiden mening, nu ik zo’n 19 jaar rondloop in de beleggingswereld, is dat elke belofte op een consistent hoger rendement op termijn leidt tot een teleurstelling. Laatst onderzocht ik de resultaten over de laatste 14 jaar bij een grote belegger. Het vermogen werd al die jaren beheerd door drie afzonderlijke beheerders. Slechts 3 jaren was het resultaat hoger dan de benchmark, de overige 11 jaar lag het rendement onder de benchmark.
 

Reden achterblijven resultaat

Hoe kan het dan toch dat deze drie, toch zeer professionele partijen, zo vaak niet in staat zijn om de markt te verslaan?

De belangrijkste reden voor het netto achterblijven van het resultaat, was in dit specifieke geval dat de beheerders in een stijgende markt te lang voorzichtig bleven. De grootste koerssprongen komen namelijk vaak direct na een hele slechte periode. Door een periode relatief minder in de aandelenmarkt te beleggen, missen de meeste beheerders veel van het “marktherstel”. En bij grote koersdalingen, bleken ze slechts gedeeltelijk in staat om in lijn met het marktrendement te presteren. Kortom, de timing (ingegeven door een uitgesproken mening) kostte de afgelopen jaren veel rendement.

Het argument van de beheerders is overigens best te begrijpen. Ze wijzen erop dat ze liever een iets lager rendement maken, dan het vermogen aan te grote onzekerheden (lees risico) bloot te stellen. Feit is, dat op het moment dat velen nog twijfelen, de grootste koerssprongen worden gemaakt. Onzekerheid is met andere woorden de meest dominante reden voor een lager resultaat dan de markt in deze casus.

Het uitsluiten van de emotie onzekerheid is een van de moeilijkste disciplines in het beleggingsvak. De beste manier om het risico van de beleggingen te beheersen, is te spreiden tussen aandelen, obligaties en eventueel andere categorieën. Immers door het vermogen niet teveel te laten schommelen, behaal je op de langere termijn een beter resultaat. Hoe meer spreiding wordt doorgezet binnen de verschillende categorieën, des te beter is men in staat het marktrendement te benaderen. Maar daarmee is er nog geen garantie op een hoger resultaat dan de gemiddelde markt.
 

Maatstaven verbetering resultaat

Wetenschappelijk onderzoek heeft de afgelopen decennia aangetoond, dat er drie belangrijke maatstaven zijn die binnen de aandelenmarkten op termijn zorgen voor een beter resultaat. Dat is de (relatieve) waarde van een aandeel, de voorspelbaarheid van de winstgevendheid van de winst van een bedrijf en het “small cap effect”. Kortom, de markt beloont je op de lange termijn door iets meer risico toe te voegen middels kleine en ondergewaardeerde aandelen. Echter, je moet wel een enorm research apparaat tot je beschikking hebben, wil je continue alle (relatieve) waarderingen kunnen monitoren.

De pijnlijke conclusie is dat iedereen die probeert de markt te voorspellen, vroeg of laat rendement zal laten liggen. Je kan niet constant met een mening aan de goede kant zitten. De meetlat (het researchapparaat dat waarderingen kan uitrekenen en consistent handelt als er over- of onderwaarderingen zijn) is alleen middels fondsen bereikbaar. En helaas zijn er maar weinig fondsen voor particulieren beschikbaar die in staat zijn hun kosten consistent terug te verdienen met een beter resultaat.

Het belangrijkste is dat je als belegger begint met de belangrijkste keuze die je zelf kan maken; kies ervoor om het marktrendement te accepteren als een gegeven en geloof niet in de belofte die velen maken, dat zij iets bijzonders kunnen, wat een ander niet kan. Dan zaten we toch allang allemaal aan een cocktail op een zonnig eiland?

De volgende maand probeer ik een inzicht te geven in het effect van herbalanceren (tussen aandelen en obligaties), want ook hierover bestaan veel fabeltjes.


Jeroen Brenninkmeijer is partner en vermogensbegeleider bij MJR Advies (www.mjradvies.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. Deze column is bedoeld als achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de financiële markten en de regelgeving. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en is geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. MJR Advies houdt zich niet bezig met het aanbevelen van beleggingen of beleggingsproducten en heeft bedrijfsmatig geen beleggingsposities. Eventueel vermelde financiële instrumenten dienen puur als voorbeeld en zijn nooit bedoeld als aanbeveling. Raadpleeg meer bronnen en neem zelf uw beslissingen. MJR Advies is niet vergunningplichtig en biedt onafhankelijke financiële ontzorging voor ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren.


Ook interessant: