Beleggen in goud


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Frank Brouwer

Is goud geen goede belegging meer? Wereldwijd hebben investeerders in vooral Goud ETF‘s (exchange traded products) hun posities de afgelopen maanden fors afgebouwd. De koersontwikkeling van goud oogt erg negatief. Er is sprake van een “Bear Market” voor goud.

Goud ETF's hebben de afgelopen jaren door hun opzet (gemak, liquide en lagere kosten) zeker bijgedragen aan de populariteit van beleggen in goud. In vergelijking met aankoop van fysiek goud waarbij de kosten van opslag en beveiliging hoog zijn, en de verhandelbaarheid minder liquide en transparant, bieden ETF’s een goed alternatief.

Fysiek goud is daarentegen tastbaar en in tijden van zeer grote onrust veiliger dan een papierenbezit. Feit is dat de voordelen van de ETF’s in de opgaande markt nu in de dalende markt negatief uitwerken. Het negatieve sentiment wordt nog verder versterkt door beleggers die short posities in goud hebben ingenomen. De kans bestaat dat de koers van goud niet meer de reële waarde weerspiegelt van vraag en aanbod in goud, maar steeds meer opschuift naar de waarde van vraag en aanbod in ETF’s!

In 2013 is de koers van het goud dus fors gedaald. Betekent dit nu dat aan de “bullmarket” een einde is gekomen of is er sprake van een correctie in opgaande lange termijn trend?

Beleggers lijken het vertrouwen in goud te verliezen. De inflatie in de Verenigde Staten “weigert” vooralsnog op te lopen, ondanks het ongekende ruime monetaire beleid. De Fed (Centrale bank van de Verenigde Staten) heeft 18 december jongstleden aangekondigd dat zij beginnen met het afbouwen van het stimuleringsbeleid (“tapering”). Dit is gunstig voor de dollar en veroorzaakt opwaartse druk op de reële rente, wat weer negatief is voor de goudprijs1. Europa heeft nauwelijks inflatiedruk. De ECB zal mogelijk het monetair beleid zelfs verder dienen te verruimen om deflatie te voorkomen. De Euro is (voorlopig?) gered.

Als belegging is goud wegens het ontbreken van een coupon of dividendbetaling arbitrair. In Azië wordt daar overigens anders tegen aangekeken en koopt men graag sieraden als belegging.

Bij herstel van de economieën van Europa en acceleratie van de economie van de Verenigde Staten zal de vraag naar aandelen eerst prefereren boven goud. Hogere dividendbetalingen en verdere koersstijgingen liggen in het verschiet. Dus waarom dan goud kopen? Technisch ligt goud er zwak bij. De opgaande trendlijn vanaf 2005 is nog net niet verbroken, maar de koers ligt onder het 200-daags voortschrijdende gemiddelde en beweegt zich in een dalend trendkanaal. Mogelijk biedt de opgaande trendlijn nog enige steun en kan de koers van het goud iets opveren. Een verdere daling richting USD 1000 is niet uit te sluiten. Het is verstandig om eerst uitbodeming van de koers van het goud af te wachten, alvorens een long positie in goud in te nemen.

Goud 2010-2013

Goud fungeert als veilige haven bij tijden van grote financiële en/of politieke onrust. Veel beleggers zien goud in hun portefeuille als bescherming voor oplopende inflatie. In de jaren '80 liepen de goud- en zilverprijs op naar recordniveaus door de torenhoge inflatie.

Er komt natuurlijk een keer een verandering in de huidige naoorlogse zeer lage inflatietendens. Het ruime monetaire beleid en de economische stimuleringsprogramma’s van centrale banken zoals de Fed en overheid van de Verenigde Staten zullen uiteindelijk uitmonden in een hogere inflatieverwachting. De koers van het goud zou dan zelfs het (niet voor inflatie gecorrigeerde) all time high record uit de jaren 80 kunnen verbeteren.

1 Bron: ECR research, 11 dec. 2013     

 

LBCM heeft op het moment van schrijven van dit artikel geen posities voor cliënten in de goud of Goud Exchange traded products. Auteur heeft op het moment van schrijven geen positie in goud of Goud Exchange traded products.


Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan en tevens mede-eigenaar van LBCM (www.lbcm-vermogensbeheer.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: