Beleggen in beursgenoteerde onroerend goed beleggingsmaatschappijen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Frank Brouwer

Tijdens en na de kredietcrisis was het beleggen in beursgenoteerde onroerend goed beleggingsmaatschappijen op zijn zachtst gezegd niet rendabel. Veelvuldige afwaarderingen van de panden, alsmede steeds lagere inkomsten voor de onroerend goed beleggingsmaatschappijen zorgden voor dalende koersen van het onderliggend aandeel. Door de verslechterde wereldwijde economie nam de leegstand in de kantorenmarkt toe. Ook de meer stabiele retailmarkt kwam onder druk, mede door toename van nieuwe business concepten zoals het kopen en bestellen van goederen door consumenten via het internet.
 

Vertraagde reactie economie

De aandelenkoersen van bedrijven uit de Verenigde Staten hebben vanaf 2009 een geleidelijk herstel ingezet. Europese bedrijven volgden, maar wel in een veel lager tempo. Ondanks dat vastgoedmarkten vertraagd reageren op economische ontwikkelingen, herstelden de koersen van vastgoedondernemingen, mede door het relatief aantrekkelijke hoge dividend. De hoge dividenduitkeringen beperken enigszins het risico en leggen een bodem in de koers. Vastgoedbeleggingen bieden door het relatief hoge dividend daarnaast een alternatief voor de huidige lage verkrijgbare yield op euro obligatieleningen.
 

Instappen zinvol?

De afgelopen maanden zijn de koersen van aandelen van vastgoedondernemingen fors gestegen. Is het dan zinvol nu nog in te stappen?

AEX versus vastgoed 2010 - 2015

In de grafiek (bron: VWD) zien we de relatieve ontwikkeling van de AEX-index (groen) in vergelijking met het aandeel Wereldhave (bruin) vanaf 2010 en het Exchange Trade Fund (Etf) Think Global Real Estate (blauw) vanaf mei 2011, inclusief ontvangen dividenden.

De performance van de Etf Think Global Real Estate is veel beter dan van het vastgoedaandelenfonds Wereldhave. Dit heeft mede te maken met het veel grotere belang dat Think via onroerend goed beleggingsmaatschappijen aanhoudt in de Verenigde Staten, de opzet (volledig indirecte belegging wereldwijd in vastgoed aandelenfondsen) en de mate van spreiding.
 

Lange beleggingshorizon

Belegging in vastgoed vereist een lange beleggingshorizon. De vastgoedmarkt beweegt zich immers in golfbewegingen met sterke schommelingen, zowel in de huurprijzen als de waarde van het object.

Vanuit het oogpunt van risicospreiding is opname van vastgoed in een effectenportefeuille zinvol. Vastgoed correleert namelijk minder met “gewone” aandelen en obligaties. Beleggen in beursgenoteerd vastgoed kan bijvoorbeeld via een vastgoedfonds zoals Wereldhave, Unibail Rodamco en/of via de diverse vastgoed Etf’s.
 

Alternatief lage rente

Beleggen in vastgoed is een interessant alternatief nu de rente op obligaties historisch laag is. Vastgoedfondsen kunnen nu tegen zeer aantrekkelijke rente vreemd vermogen voor de lange termijn aantrekken voor de (her)financiering van de aangekochte panden.
 

Correlatie met inflatie

Op dit moment niet actueel, maar toch zeker niet onbelangrijk, is dat vastgoed sterk correleert met inflatie en derhalve een betere bescherming biedt dan dat met obligaties en in mindere mate aandelen het geval is.
Met name tegen een onverwachte inflatie biedt onroerend goed een betere bescherming1.

1 Onroerend goed als belegging dr. P. van Gool e.a 2e druk 1999
 

LBCM heeft op het moment van schrijven van dit artikel posities voor haar cliënten in de ETF Think Global Real Estate. Auteur heeft op het moment van schrijven geen positie.


Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan en tevens mede-eigenaar van LBCM (www.lbcm-vermogensbeheer.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: