Beleggen. Een momentopname?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

Dit weekend liep ik door het Fotomuseum in Den Haag de foto’s van Anton Corbijn te bewonderen. Een foto. Een momentopname van de werkelijkheid, of in sommige gevallen gecreëerde werkelijkheid. Want ook de grote fotografen bewerken soms hun foto’s. Maar voordat u afhaakt omdat u dacht een column over behavioral finance te gaan lezen… de link is er.
 

Voorbeelden beleggen

Ook in de beleggingswereld barst het van de momentopnamen die ‘uitvergroot’ worden. Een willekeurige greep uit de alledaagse praktijk:

  • de Nasdaq index bereikte afgelopen week een nieuwe hoogste stand. Het vorige record dateerde van 15 jaar geleden.
  • de AEX heeft de afgelopen weken een aantal keren de 500 punten grens doorbroken (zowel naar boven als naar beneden).
  • uit gesprekken met beleggers blijkt dat zij zich heel erg focussen op maand- of kwartaalrendementen. Om deze dan vervolgens te extrapoleren naar een volledig jaar. Die kwartaalrendementen zijn ook momentopnames die op zich weinig zeggen over het verdere verloop.
     

Extrapoleren rendement

De focus op het behalen van recordstanden en korte termijn rendementen is opvallend. Een record heeft sowieso aantrekkingskracht en direct worden de vergelijkingen gemaakt met andere indices en waarom die nog niet op een recordstand staan. Waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan bijvoorbeeld een specifieke samenstelling van een index en het wel of niet uitkeren van dividend in de index (een zogenaamde prijsindex als de AEX of een total return index zoals de DAX).

Een hoog positief rendement op korte termijn wordt makkelijk geëxtrapoleerd naar een heel jaar, terwijl dit voor een negatief rendement niet gebeurt. In feite is hier sprake van een vorm van selectief geheugen, die we representativiteit noemen.
 

Selectieve bijstelling

Beleggers kennen een zwaar gewicht toe aan recente feitelijke gegevens (zoals rendementsgegevens op korte termijn) en te weinig aan feitelijke gegevens uit een verder verleden. Dit betekent ook dat op dit soort momenten slechte beslissingen uit het verleden sneller vergeten worden. Of selectief bijgesteld: misschien was het toch niet zo’n slechte beslissing…
 

Beleggingshorizon en termijn rendement

Dat korte termijn denken is sowieso opvallend, aangezien beleggen toch een lange termijn beslissing is. Althans, dat wordt ons in allerlei uitingen kenbaar gemaakt. Risico’s worden kleiner naarmate de horizon langer duurt en de beleggingshorizon is extreem belangrijk bij het bepalen van het risicoprofiel.

En toch focussen we ons op korte termijn rendementen, kijken we liefst van jaar tot jaar naar rendementen van beleggingen (of zelfs per kwartaal of maand) en vergeten we hierbij volledig dat we op de lange termijn moeten kijken. En ‘vergeten’ we veelal dus ook de historie. Zeker als die ons niet goed uitkomt.

Blijkbaar hebben we als mens moeite om de grote lijn te overzien, om ver vooruit te kijken en om ons niet teveel te laten leiden door de waan van de dag. De waan van de dag die bestaat uit dagkoersen, recordstanden van beurzen op enig moment, vergelijkingen met standen van indices in het verleden en maandrendementen van beleggingsfondsen.
 

Effect samengestelde rendementen

Daarbij valt mij op dat er ook regelmatig voorbij gegaan wordt aan het effect van samengestelde rendementen. Het is zeer gebruikelijk om het rendement op jaarbasis te bekijken en het beleid daarop te beoordelen, waar eigenlijk het rendement over een totale beleggingsperiode bekeken moet worden. En beoordeling zou moeten plaatsvinden op basis van een langjarig behaald en onderbouwd rendement. Het effect van beleggingsbeslissingen wordt daarmee veel duidelijker inzichtelijk gemaakt voor beleggers.
 

Wat moeten beleggers doen?

Beleggers zouden zich dus meer moeten richten op de lange termijn rendementen van beleggen en zich minder moeten focussen op korte termijn rendementen en recordstanden. En vermogensbeheerders hebben een taak om de beleggers beter te laten zien hoe de samengestelde rendementen van portefeuilles zich ontwikkelen.

Beter een continue beeld (film), dan een momentopname (foto). Iets waar Anton Corbijn zich ook meer op richt sinds een aantal jaren.


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: