Bas Smit versus Nico Bakker


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Nico BakkerBas Smit

 

Bas Smit (Robeco) interviewt Nico Bakker (BTAC)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Ik hou mij sinds 1995 bezig met technische analyse. Ik behoorde destijds tot een selecte groep TA-ers die deze analyse techniek in Nederland een eigen gezicht heeft gegeven. Jarenlang bij ABNAMRO dit vak uitgeoefend en sinds 2009 als zelfstandig consultant verbonden aan RBS Markets. Ik ben hun hofleverancier met een uitgebalanceerd pallet aan technische analyse diensten en publicaties, waarvan mijn wekelijkse Chart Navigator wel de bekendste is. Kijk maar eens op rbs.nl/markets, daar staat alles netjes vermeld op mijn TA pagina bij RBS.

Ik heb ook een eigen website (zie link hierboven) waarop ik al mijn activiteiten voor RBS, mijn columns en andere media uitingen bundel.
 

2. Waarom zou een belegger technische analyse moeten gebruiken?

Het merendeel der beleggers baseert hun beleggingsbeslissing op fundamentele gronden, daar is niets mis mee. Maar dat wil niet zeggen dat je op het juiste moment je aan- en verkopen doet. Daar heb je nu TA voor nodig, voor timing doeleinden. Dus fundamenteel bepaal je WAT je wilt doen, technisch bepaal je WANNEER je het doet. Dan gaan beide analysetechnieken goed samen.
 

3. Er zijn voldoende beleggers die TA onzin vinden. Voorspellen op basis van een grafiek kan helemaal niet, een grafiek heeft geen voorspellende waarde. Wat vind jij van deze uitspraak?

Met TA kun je inderdaad niet voorspellen, maar je kunt wel met een zekere mate van waarschijnlijkheid aangeven wat de volgende stap van de markt zal zijn. TA is een waarschijnlijkheidsanalyse. Belangrijke aanname daarbij is de veronderstelling dat marktgedrag zich herhaalt. Dus in vergelijkbare situaties uit het verleden reageren beleggers min of meer identiek op actuele marktsituaties. Als je nu weet hoe dat historisch gedrag in elkaar zit, dat kun je meten met indicatoren en zien aan specifieke patronen, en daar specifieke spelregels voor optuigt, dan kun je dus een inschatting maken hoe beleggers zullen reageren. Er zit dus wel voorspellende waarde in grafieken.
 

4. Als je meerdere technische analisten naar hun mening vraagt over het verwachte koersverloop van een specifieke titel, dan komen er soms tegenstrijdige meningen naar voren. Hoe kan dat? Ze kijken toch naar dezelfde grafieken?

Er kunnen verschillen in meningen ontstaan als er naar grafieken wordt gekeken met afwijkend timeframe. Hiermee bedoel ik dat een daggrafiek, waarop voor elke dag het koersverloop inzichtelijk wordt gemaakt, een ander beeld geeft dan de weekgrafiek, die per week het koersverloop indiceert. Ik noem dit ook wel eens verschillende navigatieniveaus. Op de dagkaart zie je meer details en ook dus de kortere koersbewegingen. Op de weekgrafiek is minder ruis zichtbaar en zie je dus de grotere significante bewegingen. Dus een korte daling op de dagkaart kan leiden tot short posities, terwijl er op de weekgrafiek nog gewoon een uptrend gaande is. Dit leidt tot uiteenlopende adviezen.

Mijn advies is wat dit betreft de volgende: start met de weekgrafiek om een visie te bepalen. Daal dan af tot de daggrafiek voor finetuning om het juiste moment voor actie te bepalen.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Voor mij is technische analyse een niet meer weg te denken fenomeen in beleggersland. TA biedt een te belangrijke toegevoegde waarde bij beleggingsbeslissingen om het links te laten liggen. Echter, het vraagt veel studie, denkwerk en oefeningen om als actieve doe-het-zelf belegger TA onder de knie te krijgen. Ik vervul daarbij met mijn TA pallet de rol van coach. Ik help actieve beleggers om op een verantwoorde manier met TA om te gaan. En dat gaat best wel aardig, al zeg ik het zelf…. de actieve beleggers weten mij wel te vinden…
 

Volgende interview: Nico Bakker versus Rogier San Giorgi
Vorige interview: Kasper Scholten versus Bas Smit