Bart Renner versus John van der Schenk


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

John van der SchenkBart Renner

 

Bart Renner interviewt John van der Schenk (Fonds Bloemendaal)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Na mijn studie econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam ben ik begonnen in 1989 bij de Amro Bank. Interesse in beleggen is tijdens mijn studie ontstaan. Ik ben toen actief gaan beleggen met geld van bijbaantjes.

Bij ABN AMRO Bank ben ik gestart als aandelen analist. Het is van belang om het fundament van koersbewegingen te begrijpen om uiteindelijk betere beslissingen te kunnen nemen. Na de ABN AMRO ben ik aandelen advies gaan geven aan institutionele beleggers in verschillende functies bij uiteenlopende (gespecialiseerde) banken. Voor de oprichting van Fonds Bloemendaal waar ik het beleggingsbeleid formuleer en uitvoer, ben ik 8 jaar werkzaam geweest bij Credit Suisse.

Ik ben enthousiast over de mogelijkheden die er voor beleggers zijn. Er zijn namelijk altijd mogelijkheden om aantrekkelijke rendementen te maken ongeacht de marktomstandigheden, maar het is wel een kwestie van een flexibele inzet van de juiste technieken en middelen, hard werken en goed opletten.
 

2. Wat is in jouw ogen het belang van alternatieve beleggingen?

Veel beleggingsproducten zijn afhankelijk van de richting van de markten waarin ze actief zijn. Er zijn alleen positieve rendementen mogelijk als koersen stijgen. Dat kan anders door allerlei technieken, die worden gebruikt bij alternatieve beleggingen. Alternatieve beleggingen (o.a. hedgefunds) zijn beleggingsproducten waarvan het rendement niet 1:1 samenhangt met de koersontwikkelingen op de traditionele aandelen- en obligatiemarkten. Een investering van een deel van een portefeuille in alternatieve beleggingen biedt ruime mogelijkheden om het risico-rendementsprofiel te verbeteren ongeacht de marktomstandigheden. Dat heeft een belangrijke toegevoegde waarde in mijn ogen.
 

3. Hoe belangrijk is informatievoorziening voor het beleggingsresultaat?

Informatievoorziening en met name ook het interpreteren van informatie speelt een cruciale rol bij het behalen van een aantrekkelijk beleggingsresultaat. Daarnaast zijn er aanvullende factoren van belang. Er moet ook altijd een afweging gemaakt worden welke risico’s worden gelopen en of het verwachte rendement in verhouding is. Ik ben sterk van mening dat een belegger goede resultaten kan halen wanneer hij zich uitsluitend richt op situaties waarbij een combinatie van elkaar versterkende factoren zich voordoet. Het is het meest kansrijk om dergelijke combinaties te vinden door verschillende informatiekanalen te benutten (zie ook onder punt 4).
 

4. Hoe ga jij hier mee om bij Fonds Bloemendaal?

Er is een enorme hoeveelheid aan informatie, maar het is erg belangrijk om te concentreren op relevante informatie en die in de juiste context te plaatsen. Een relatief eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken. In december 2012 werd melding gemaakt van een rechtszaak bij een dochteronderneming van Imtech. Hierbij zou valsheid in geschrifte zijn geconstateerd. De koers van het aandeel Imtech daalde direct met 8% ofwel een verlies aan marktwaarde van meer dan EUR 100 miljoen. Navraag bij een jurist leverde de volgende informatie op: de maximale straf bij valsheid in geschrifte is 7 jaar gevangenis of een geldboete van maximaal EUR 78.000. Het mag duidelijk zijn dat de daling van de marktwaarde dan (tijdelijk) te ver is doorgeschoten, nog afgezien van de vraag of het waar is, waardoor een mooi koopmoment voor de zeer korte termijn ontstond. Het gebruik maken van dergelijke mogelijkheden geeft vaak aantrekkelijke rendementen tegen een aanvaardbaar geacht risico. Dat is ook gebeurd in dat geval (voor meer informatie, klik op de link naar onze website boven dit interview).
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Begin altijd met de vraag waar een verwacht rendement vandaan komt. Bepaal wat er moet gebeuren en bepaal hoe waarschijnlijk dat is. Bij lastige economische omstandigheden zal het minder waarschijnlijk zijn om goede rendementen te maken met traditionele beleggingsproducten, die slechts profiteren van stijgende koersen. Uiteindelijk hebben beheerders van alternatieve producten meer vrijheid om te beleggen volgens eigen stijl en inzicht. Het gebruik van specifieke expertise en technieken om in verschillende marktomstandigheden een mix van strategieën en spreiding aan te brengen biedt hierbij betere kansen op positieve rendementen ongeacht de marktomstandigheden.

 

Volgende interview: John van der Schenk versus Arnaud Stütterheim
Vorige interview: Rico Bosma versus Bart Renner