Bank vindt dat beleggingsadvies niet aan haar toe te rekenen is


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

De grens tussen zakelijk en privé

Bij veel zelfstandige adviseurs en beroepsbeoefenaars is het soms moeilijk om te bepalen waar het zakelijke eindigt en privé begint, maar een senior beleggingsadviseur bij de Rabobank maakte het wel erg bont. Om dat te illustreren, laat ik de adviseur via een citaat uit een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch1 zelf aan het woord:

(…)
zoals afgesproken hebben jullie beiden een investering gedaan in het Galileo Hedge Fund Ltd. voor een bedrag van 350.000 euro.

Hieronder heb ik een voorstel en natuurlijk is dit geen rechtsgeldige overeenkomst, maar een "gentlemens agreement" tussen ons beiden.

Het volgende wil ik voorstellen:
1: de eerste 25% rendement op jaarbasis is 100% voor jezelf;
2: van het rendement boven de 25% op jaarbasis wil ik een vergoeding vragen van 5% voor [roepnaam van (senior) beleggingsadviseur] [(senior) beleggingsadviseur].

Deze 5% wil ik als volgt aanwenden:
– 1% gaat naar mijn oom in Zuid Afrika voor het ondersteunen van zijn mensen daar;
– 1% gaat naar een project van blinde kinderen uit de Filippijnen;
– 3% is een vergoeding voor [roepnaam van (senior) beleggingsadviseur] (zodat hij de mogelijkheid heeft om eerder te stoppen bij bv. De bank).
(…)"

 

Het gaat (natuurlijk) mis; is de bank aansprakelijk?

Helaas werden de voorgespiegelde winsten niet gehaald. Integendeel, de investering van € 700.000 daalde ongeveer de helft in waarde tot € 365.367,02. Vandaar dat de bank aansprakelijk werd gesteld. De bank verweerde zich onder meer met de stelling dat het handelen van de beleggingsadviseur in dit geval niet aan de Rabobank kon worden toegerekend. Dat ging er ondanks de merkwaardige capriolen van de beleggingsadviseur in kwestie niet in bij het Hof.

Het Hof oordeelde dat een persoonlijke vergoeding voor een beleggingsadviseur in dienst van een bank `geenszins voor de hand ligt’. Daarmee redden de klagers het echter niet.

De doorslag gaf onder meer het feit dat het belangrijkste gesprek betrekking had op een beleggingsadvies en plaatsvond op het kantoor van de bank en wel nadat vanaf het e-mailadres bij de bank de voorstellen waren gedaan.

Bovendien wist de klant niet dat de bank niet het product voerde waar de beleggingsadviseur over adviseerde. Het feit dat er ook een e-mail verstuurd was naar het privéadres van de beleggingsadviseur werd niet van belang geacht omdat die e-mail dateerde van meer dan een half jaar ná het gewraakte advies en geen betrekking had op die belegging.
 

Moraal

Moraal van het verhaal: de kwaliteit van een beleggingsadvies (en van een beleggingsadviseur) blijkt niet alleen uit de inhoud maar ook uit de prijsafspraak.

1Uitspraak 18 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3931


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: