Arnaud Stütterheim versus Jeroen Vetter


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Jeroen VetterArnaud Stütterheim

 

Arnaud Stütterheim (Persist) interviewt Jeroen Vetter (CapitalGuards)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Ik zit sinds 1996 ‘in het vak’ en min of meer bij toeval erin gerold. Op het hoogtepunt van de aandelenmarkt in 2000 merkte ik dat banken vooral hun eigen beleggingsfondsen verkochten. Het was gedwongen winkelnering en daar moest verandering in komen vond ik. Meer keuzevrijheid en een breder aanbod. Met de oprichting van Fundcoach ontstond een voor Nederland onbekend fenomeen van een fondsensupermarkt, of mooier gezegd open architecture, en dat heeft bijgedragen aan het openbreken van de Nederlandse markt voor beleggingsfondsen.
 

2. Jij hebt je de afgelopen jaren toegelegd op het selecteren van fondsmanagers terwijl er steeds meer geld gaat richting indexfondsen. Waarom richt je je op actieve beleggingsfondsen?

Ik onderschrijf de resultaten van veel onderzoeken die voornamelijk door de voorstanders van indexbeleggen worden aangehaald en waaruit blijkt dat ‘ruim 80% van de beleggingsfondsen de index niet verslaat’. Los van hoe deze onderzoeken zijn uitgevoerd, betekent het simpelweg dat 20% van de fondsmanagers wel de index verslaat. In absolute zin gaat het dus om duizenden fondsen die dus wel de moeite waard zijn om naar te kijken. Sterker nog, er zijn onderzoeken die aantonen dat fondsen met een consistente hoge active share factor (de mate waarin de portefeuillesamenstelling afwijkt van de index) stelselmatig de index op lange termijn verslaan. Daarbij ben ik van mening dat naarmate er meer wordt belegd in passieve fondsen er meer inefficiënties zullen ontstaan in de markt en die kunnen alleen door actieve managers worden ‘verzilverd’.
 

3. Je bent je de laatste jaren vooral gaan toeleggen op hedgefunds? Waarom?

Ik zou de term hedgefunds willen vermijden omdat deze term misleidend is en als ‘container’ begrip wordt gebruikt. Ik spreek liever over gespecialiseerde strategieën of alternatives. Ook veel op het oog ‘gewone’ beleggingsfondsen passen hedge technieken toe. Het overgrote deel van deze minder gangbare beleggingsstrategieën zijn ondergewaardeerd, onbemind en worden daardoor onterecht snel in een hoek geplaatst. En dat terwijl ze vaak een zeer waardevolle aanvulling kunnen zijn in een beleggingsportefeuille op lange termijn. ‘Als je doet wat iedereen doet, krijg je wat iedereen krijgt’, is een bekende beurswijsheid. Om op lange termijn een bovengemiddeld – voor risico gecorrigeerd – rendement te behalen zijn het toevoegen van alternatives onmisbaar. Slechts weinigen richten zich op dergelijke strategieën, dus dat betekent dat je je ermee kunt onderscheiden ten opzichte van andere aanbieders.
 

4. Wat is volgens jou belangrijker? Fondsselectie of strategische asset allocatie?

Het allerbelangrijkste is uiteraard de strategische asset allocatie want dat bepaalt op lange termijn voor het overgrote deel het rendement. Door particuliere beleggers wordt dat vaak volledig onderschat. De strategische asset allocatie voor de CapitalGuards Portfolios wijkt wat af van hoe de meeste partijen dit doen. Wij alloceren niet over beleggingscategorieën zoals aandelen of obligaties maar over strategieën zoals long/short equity, fixed income arbitrage en merger arbitrage. Voor de invulling van de strategieën zoeken we de meest geschikte beheerders. Dan wordt fondsselectie belangrijk om te beoordelen in welke mate een beheerder in staat is succesvol een bepaalde strategie uit te voeren.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Het landschap voor beleggers gaat enorm veranderen onder meer als gevolg van het provisieverbod. Dit betekent onder meer dat het gezellig keuvelen met de adviseur of het aandeel KPN nu koopwaardig is of niet beloond gaat worden met een factuur. Dus dat wordt wennen voor veel beleggers. Voor mensen die zelfstandig beleggen (en ik verwacht dat die groep gaat toenemen) wil ik graag het advies meegeven om zich meer te verdiepen in de aspecten die echt belangrijk zijn voor het behalen van een goed gemiddeld rendement op lange termijn bij een aanvaardbaar risico. Iedereen zoekt de volgende Google en in die zoektocht raken de meeste beleggers het spoor bijster. Richt je op de strategische asset allocatie op lange termijn en wees standvastig. Laat je niet continu leiden door de waan van de dag.

 

Volgende interview: Jeroen Vetter versus Bob Hagemans
Vorige interview: John van der Schenk versus Arnaud Stütterheim