Arjen van der Meer versus Pieter van Diepen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Pieter van DiepenArjen van der Meer

 

Arjen van der Meer (Optimix) interviewt Pieter van Diepen (Martin Currie)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Ruim zeven jaar geleden begon ik als investment management trainee bij APG. Dit bood de uitgelezen mogelijkheid om verschillende kanten van het beleggingsvak te ontdekken: gedurende 18 maanden deed ik ervaring op aan de trading desk en in obligatie- en aandelenselectie. Na mijn traineeship begon ik als portfolio manager Financials in het Europese aandelenteam, waarbij ik mij met name op verzekeraars richtte. Ik werk inmiddels bijna anderhalf jaar in Edinburgh als Global Financials Analyst voor Martin Currie, waarbij ik verantwoordelijk ben voor sector- en bedrijfsanalyse van banken, verzekeraars en vastgoedbedrijven wereldwijd.

Tijdens mijn middelbareschooltijd werd de interesse in beleggen gewekt; ik vond het met name fascinerend hoe je als belegger mede-eigenaar in een onderneming kunt zijn. Daarnaast kan ik me op analytisch vlak geen uitdagender baan voorstellen.
 

2. Bij Martin Currie ben je de Global Financials aandelen analist. Nu is bedrijvenanalyse in financials een hele andere tak van sport dan in non-financials. Waar moet je op letten bij het selecteren van goede financials aandelen, bv qua business model, en wat zijn typische valkuilen?

Beleggen in financials vraagt inderdaad om een iets andere aanpak. Allereerst zijn banken en verzekeraars, zeker na de financiële crisis, aan strenge regelgeving onderhevig. Daarnaast zijn de meeste financials zeer gevoelig voor macro-economische schommelingen: veel beleggers onderschatten de correlaties en leverage in de business modellen van financials. In tijden van economische neergang neemt de vraag naar leningen af en neemt kredietrisico toe. Omdat banken opereren met relatief veel activa ten opzichte van aandelenkapitaal (leverage) kunnen relatief kleine bewegingen, in bijvoorbeeld het leningenboek van een bank, een uitvergrote impact op het eigen vermogen hebben.

Regelgeving is (helaas) vaak ‘pro-cyclisch’: juist wanneer de economie verslechterd, worden hogere kapitaaleisen opgelegd aan banken, waardoor het rendement op eigen vermogen verder onder druk komt te liggen. Tel daarbij op een zwak sentiment op de aandelenmarkten, waardoor waarderings-multiples afnemen, en het is duidelijk waarom banken vaak de bredere aandelenmarkt underperformen in een dalende markt.

Voor beginnende beleggers in financials raad ik aan om met name naar goed gekapitaliseerde bedrijven met een relatief defensief profiel te zoeken. Het is cruciaal om de balans van een bank of verzekeraar te begrijpen, let hierbij vooral op lange-termijn trends.
 

3. Zoals je weet voorzie ik een mogelijke grote impact op meerdere bedrijfstakken van de stormachtige technologische ontwikkelingen op diverse fronten. In het financiële landschap zijn het de ‘fintech’ technologieën en bedrijven die op termijn de status quo lijken te gaan betwisten. Welke kansen en bedreigingen zie je voor jouw sector op de lange termijn?  

Fintech is een zeer interessant onderwerp. De financiële sector heeft altijd relatief hoge barriers to entry genoten: schaal en regelgeving maakten het lastig voor nieuwe toetreders. Langzaam maar zeker wordt de waardeketen in de sector opengebroken, management teams zien echter in dat dit een onomkeerbaar proces is en omarmen disruptive technology in plaats van zich er tegen te verzetten. De sector investeert veel in nieuwe technologieën zoals blockchain, big data en verdere digitalisering. Ik volg de ontwikkelingen dan ook op de voet, maar als beleggingsthema is het wellicht nog iets te vroeg om hiervan te profiteren.

Op de lange termijn zullen financiële producten efficiënter en dus goedkoper worden aangeboden. Tot op zekere hoogte zal dit gepaard gaan met lagere kosten voor de bedrijven en een lager risicoprofiel. Grote banken en verzekeraars hebben de financiële middelen om partnerships aan te gaan met fintech startups en bereiden zich actief voor op mogelijke disruption van hun business model. Veel van de logge financiële organisaties van vandaag zouden dus de winnaars van morgen kunnen zijn.
 

4. In de huidige beleggingsomgeving zorgt de lage rentestand voor de nodige kopzorgen. Wellicht in het bijzonder nog wel voor analisten op de financiële sector. Hoe zou jij beleggers adviseren hier mee om te gaan?

De winst van banken en levensverzekeraars wordt voor een groot deel gedreven door de spread tussen de rente op bezittingen (leningen en beleggingen) en verplichtingen (zoals deposito's). Nu centrale banken experimenteren met negatieve rentestanden, komt het verdienmodel van veel financials onder druk te staan. Er is weinig ruimte om spaarrentes verder te verlagen, terwijl rentetarieven op nieuwe leningen naar beneden worden gedrukt door lagere officiële rentetarieven en een overschot aan liquiditeit. Door nieuwe regelgeving hebben banken weinig bewegingsruimte om in instrumenten met een hogere yield te beleggen, waardoor de meeste banken een negatieve trend in Net Interest Margins laten zien.

Beleggingsrendementen zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor verzekeraars. De meeste levensverzekeraars hebben een duration gap tussen hun obligatiebeleggingen en hun verplichtingen naar polishouders, waardoor de waarde van beleggingen achterblijft bij de economische (verdisconteerde) waarde van de verplichtingen wanneer rentes dalen.

Het is belangrijk om te begrijpen wat de gevoeligheid van een bank of verzekeraar naar lage rentestanden is. Voor een belangrijk deel reflecteert de lage rentestand lage toekomstige groei- en inflatieverwachtingen. Zoals hierboven uitgelegd is dat een negatief voorteken voor toekomstige winsten in de financiële sector. Macro economie en fundamenten hebben een hoge correlatie in de financiële sector, zorg daarom dat een beleggingsanalyse verschillende macro-economische scenario's bevat.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Bedrijven in de financiële sector zijn doorgaans complexer om te analyseren dan de meeste andere bedrijven. Markt- en macrovolatiliteit liggen hoger, waardoor aandelenprijzen meer variëren dan in andere sectoren. Dit brengt echter ook kansen. Veel beleggers vermijden banken en verzekeraars, wat betekent dat grondige fundamentele analyse een competitief voordeel kan opleveren.
 

Volgende interview: Pieter van Diepen versus Diemer de Vries
Vorige interview: Lennart Frijns versus Arjen van der Meer