Aflossingsvormen obligatie

(Advertentie)

Obligaties komen voor in meerdere aflossingsvormen. Zo zijn er premieleningen, perpetuals en bulletobligaties. De één komt vaker voor dan de ander. U heeft zelfs kans op een extra loterij-uitkering!

  • Premieleningen. Premieleningen hebben een loterijvorm in zich. In ruil voor een lagere rente, worden er jaarlijks obligaties uitgeloot. De gelukkigen krijgen een groot bedrag uitgekeerd.
  • Perpetuals. Perpetuals zijn eeuwigdurende leningen, ze worden nooit afgelost. Deze leningen komen minder vaak voor.
  • Bulletobligaties. Bulletobligaties, of bulletleningen, worden in zijn geheel op de einddatum afgelost (zie uitleg Hoogte aflossing obligatie). Ze zijn herkenbaar aan de notering YY/ZZ. Hierbij staat YY voor het uitgiftejaar en ZZ voor het aflossingsjaar. Dit zijn veel voorkomende obligaties.

 

Andere beschreven kenmerken