Aflossingsvormen obligatie


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Obligaties komen voor in meerdere aflossingsvormen. Zo zijn er premieleningen, perpetuals en bulletobligaties. De één komt vaker voor dan de ander. U heeft zelfs kans op een extra loterij-uitkering!

  • Premieleningen. Premieleningen hebben een loterijvorm in zich. In ruil voor een lagere rente, worden er jaarlijks obligaties uitgeloot. De gelukkigen krijgen een groot bedrag uitgekeerd.
  • Perpetuals. Perpetuals zijn eeuwigdurende leningen, ze worden nooit afgelost. Deze leningen komen minder vaak voor.
  • Bulletobligaties. Bulletobligaties, of bulletleningen, worden in zijn geheel op de einddatum afgelost (zie uitleg Hoogte aflossing obligatie). Ze zijn herkenbaar aan de notering YY/ZZ. Hierbij staat YY voor het uitgiftejaar en ZZ voor het aflossingsjaar. Dit zijn veel voorkomende obligaties.

 

Andere beschreven kenmerken