Adviseur met meerdere belangen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

X is adviseur van mevrouw Y. Mevrouw Y heeft op grond van de adviezen die hij haar tot dan toe had gegeven veel vertrouwen in hem. Dat is ook de reden, dat ze hem benadert met het verzoek haar te adviseren over de belegging van een bedrag van € 200.000.

Tijdens het gesprek maakt ze duidelijk dat ze het geld liever onderbrengt bij een persoon die zij vertrouwt, dan bij een anonieme bank. Vervolgens geeft de adviseur aan, dat een geldlening aan een makelaarskantoor een goede bestemming zou kunnen zijn. Zij is meteen zo enthousiast om het geld in het bedrijf te steken. Het bedrijf ligt volgens hem op een mooie locatie en biedt goede kansen. Hij wijst haar echter niet op de risico’s die aan de – tijdens het gesprek geopperde en vervolgens in een overeenkomst vastgelegde – geldlening verbonden zijn. Ook verwijst hij haar niet naar een andere adviseur.

Wat de zaak nog erger maakt, is dat aan het verstrekken van de geldlening aan het makelaarskantoor hoge risico’s zijn verbonden, onder meer omdat er geen enkele zekerheid wordt verstrekt. De adviseur kent die risico’s bij uitstek of behoort die althans te kennen. Het makelaarskantoor blijft na enige tijd in gebrek met betaling en de mevrouw Y stapt naar de rechter.
 

Toerekenbare schending zorgplicht?

Die oordeelt dat de adviseur haar duidelijk op deze risico’s had moeten wijzen, dan wel haar erop moeten wijzen dat zij zich door een andere adviseur moest laten bijstaan, omdat hij in het kader van de geldlening niet optrad als haar belangenbehartiger, maar uitsluitend als die van het makelaarskantoor. Door dat alles niet te doen, heeft hij zich niet de belangen van mevrouw Y aangetrokken en in strijd met de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid gehandeld en daarmee onrechtmatig. Er is sprake van een toerekenbare schending van de zorgplicht.
 

Uitspraak

Mevrouw Y vorderde als schade het bedrag van de door haar verstrekte lening, dat door het makelaarskantoor niet was terugbetaald. De adviseur deed een beroep op eigen schuld van mevrouw Y. Dat klonk nog niet zo gek, omdat mevrouw Y regelmatig royale schenkingen van haar ouders ontving en ten aanzien van haar vermogen werd geadviseerd door diverse professionele adviseurs. De verweren troffen echter geen doel, het restant van de lening moest door de adviseur worden betaald (met rente).


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: