ETF’s breken eindelijk door in Nederland


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Nico Inberg

Vorige week maakte Think ETF's, de enige Nederlandse uitgever van ETF’s, bekend dat het vermogen onder beheer in haar ETF’s (ook wel trackers genoemd) in 2013 is gestegen van €136 naar €728 miljoen. Daarmee lijkt 2013 definitief het jaar van de doorbraak van de ETF in Nederland te zijn. Waarom zijn ETF’s opeens zo populair in Nederland?
 

Het begrip ETF

De letters ETF staan voor Exchange Traded Fund. Het is een op de beurs verhandelbaar fonds wat een aandelenindex of vermogensklasse (bv goud, olie of obligaties) volgt. Het idee achter een ETF is dat het op de lange duur vergeefse moeite is om te proberen meer rendement te maken dan de gemiddelde index. Uit Amerikaans onderzoek is namelijk gebleken dat slechts 1 op de 5 fondsmanagers in staat bleek de benchmark, de algemene markt, te verslaan. Daardoor kan je beter in de benchmark zelf beleggen zodat je in ieder geval hetzelfde rendement maakt.

Een bijkomend voordeel is dan dat er weinig uitzoek- en analysewerk door de fondsmanager hoeft te worden verricht. Hierdoor zijn de kosten een stuk lager. U moet dan denken aan 0.2% tot 0.5% op jaarbasis, afhankelijk van de index die het volgt.
 

Indexbeleggen

Beleggen via ETF’s wordt ook wel indexbeleggen of passief beleggen genoemd. Indexbeleggers hoeven geen tijd en moeite te spenderen aan het analyseren van individuele aandelen. Zij beleggen in alle aandelen. Het risico op een miskleun neemt hierdoor flink af, maar er wordt ook maar mondjesmaat geprofiteerd van outperformers.
 

Opmars ETF’s

Getuige de cijfers van Think ETF's is de ETF dus aan een enorme opmars bezig in Nederland. In Amerika wordt al veel langer in ETF’s belegd. Sterker nog, volgens marktvolgers wordt daar al 50% van het belegd vermogen ingelegd in ETF’s. Bekende ETF’s zijn de GLD (volgt de goudprijs) en de SPX (volgt de S&P500). Waarom heeft dit in Nederland, toch een land met veel beleggers, dan nog niet eenzelfde massa gekregen? Dat heeft te maken met de structuur van de beleggingsmarkt in ons land. Doordat banken en adviseurs een kickback-vergoeding kregen van beleggingsfondsen werden zij gestimuleerd hun klanten hierin te laten beleggen. ETF’s werden daardoor nauwelijks aangeboden via de normale distributiekanalen. Het indexbeleggen via ETF’s was dus simpelweg onvoldoende bekend bij de meeste beleggers. Nu het provisieverbod (beleggingsfondsen mogen de adviseurs geen vergoeding meer geven voor het aanleveren van een klant) dit jaar ingevoerd is krijgen ETF’s wel een kans als serieuze concurrent voor de bestaande beleggingsfondsen.
 

Bijeffect provisieverbod

Een bijeffect van de invoering van het provisieverbod is dat beleggers opeens een ‘echte’ rekening van hun bank of adviseur onder hun neus krijgen, waar dat in het verleden via hun rendement verrekend werd. Als een belegger die kosten te hoog vindt, zal hij minder snel advies gaan vragen aan zijn bank/adviseur. Zoals ook in Engeland is gebeurd, de belegger gaat dan zelf de markt op. De keuze voor een ETF in plaats van individuele aandelen is vervolgens snel gemaakt, omdat hij hiermee een stuk minder risico loopt. Dit zou de ETF-volumes de komende tijd nog wel eens wat extra kunnen doen stijgen.
 

Onbekend maakt onbemind

Hoewel de ETF-sector dus de wind in de zeilen heeft, moet de groeiende populariteit toch vooral gezocht worden in de eenvoud, spreiding en kostenstructuur die de beleggers aanspreekt. Uit onderzoek van TNS Nipo, uitgevoerd voor Think ETF’s, kwam naar voren dat vooral beleggers voor wie een ETF bij uitstek geschikt is nog weinig kennis hebben van deze producten. Ondanks de enorme stijging van het afgelopen jaar is er dus nog een wereld te winnen voor de ETF-industrie.


Nico Inberg is directeur van Inberg Financial Content te Naarden, www.inbergfinancialcontent.nl

Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de financiële markten. Nico Inberg is volledig onafhankelijk. Eventuele opmerkingen of aanbevelingen in deze column zijn niet bedoeld als beleggingsadvies. Nico Inberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het navolgen van eventuele aanbevelingen of adviezen in deze column. Inberg Financial Content is niet vergunningsplichtig en biedt onafhankelijke informatie aan verschillende media-uitingen.


Ook interessant: