2014: Het jaar van de kudde


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

Bijna een jaar geleden, in januari 2014, schreef ik mijn column over de outlook voor 2014 en de toen gemaakte voorspellingen. Ik liet een tabel zien met de voorspellingen voor aandelen en obligaties van een flink aantal grote effectenhuizen en schreef daarover het volgende:

“Eén aspect valt direct op: er is een enorme brede consensus (unaniem) voor het beeld ten aanzien van aandelen en obligaties. Iedereen is positief (groen) over aandelen en negatief (rood) over obligaties.”

We zijn nu aan het einde van 2014 en iedereen stort zich weer op een terugblik over 2014 en een vooruitblik op 2015. Jawel, ook dit jaar stroomt mijn mailbox weer vol met outlooks voor het komende beleggingsjaar.

Eerst maar eens terugblikken. Iedereen was dus negatief op obligaties en ging uit van een stijging van de lange (10 jaars) rente. En kijk wat er gebeurde…

10 year yields

Obligaties 2014

De lange rentes zijn vooral in Europa (en Japan) verder gedaald. En ook in de Verenigde Staten is de rente na een aanvankelijke stijging toch weer verder gedaald. De verwachting kwam dus niet uit.

Sterker nog: een contraire visie zou dit jaar op obligatiegebied geloond hebben. Vooral het aanhouden van langlopende obligaties met een fikse duration was aantrekkelijk: Europese staatsobligaties behaalden dit jaar een rendement van circa 10%. Helaas waren maar weinigen zo gealloceerd vermoed ik. De algemene verwachting heeft eerder geleid tot kuddegedrag: niemand wenst het risico te lopen van een contraire positie en gaat met de algemeen heersende overtuiging mee. Dat we dan nu moeten uitleggen dat de visie niet is uitgekomen, en het rendement op obligaties is tegengevallen, is dan een stuk makkelijker. ‘Iedereen’ zat immers verkeerd in zijn visie. En we kunnen ons verschuilen achter de kudde.
 

Dollar perspective 1973-2014Aandelen 2014

Op gebied van aandelen waren de verwachtingen wat meer gevarieerd. Het was voor 2014 vooral interessant om veel in de Verenigde Staten te hebben belegd en vooral ook veel dollar-exposure in portefeuille te hebben. De fikse stijging van de Amerikaanse dollar zorgde dit jaar voor een extra rendement in portefeuilles.

De volgende grafiek laat de ontwikkeling van de dollar zien, waarbij de fikse stijging in het uiterste rechtse deel van de grafiek (2014) opvalt.

Op basis van deze grafiek zou je overigens kunnen concluderen dan de stijging pas net begonnen is.
 

Visie 2015

En hiermee kom ik dan langzaam op de visie voor 2015. Na bestudering van menig outlook valt mij een aantal zaken daarin op :

  • De visie van 2014, dat de rente zal gaan oplopen, wordt herhaald. Gezien dat de rente nog verder is gedaald, lijkt dit een plausibele voorspelling, maar dit dachten ‘we’ een jaar geleden ook.
  • De dollar zal verder in waarde gaan toenemen.
  • De volatiliteit zal gaan toenemen na jaren van relatief lage volatiliteit.
  • Er zijn door de lage rente nog altijd maar weinig alternatieven voor beleggen in aandelen.
     

Toename beleggingsrisico?

Een aantal van deze punten maakt mij voorzichtig. De consensus op stijgende rente en stijgende dollar is vergelijkbaar met de overtuiging die begin 2014 heerste. In combinatie met een positieve visie op aandelen (vanwege het ontbreken van alternatieven) en een te verwachten toenemende volatiliteit betekent dit wellicht wel een fikse toename van het totale beleggingsrisico.
 

Avoiding the pitfalls

Mijn visie voor 2015 wordt dan ook ‘avoiding the pitfalls’, ofwel probeer de grote verliezers in portefeuilles te voorkomen. Risico nemen is prima, en moet ook om een goed rendement te kunnen maken, maar zorg daarnaast ervoor dat grote verliezen voorkomen worden. Het meeste rendement wordt in mijn ogen nog altijd gemaakt door het minimaliseren of voorkomen van verliezen. Hoe? Dat is een onderwerp voor een volgende column.


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: